YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comDövize Endeksli TL Ödemelerde Hangi Tarihli Ve Hangi Kurun Dikkate Alınacağı

Değerli okurlar, dövizli faturalarda mükelleflerin karşılaştıkları önemli sorunlardan biri de söz konusu faturaların TL olarak ödenmesinde hangi tarihli ve hangi kurun dikkate alınacağıdır.

- Faturanın düzenlendiği tarihteki döviz alış kuru mu?

- Faturanın düzenlendiği tarihteki döviz satış kuru mu?

- Faturanın düzenlendiği tarihten önceki günün döviz alış kuru mu?

- Faturanın düzenlendiği tarihten önceki günün döviz satış kuru mu?

İşte yukarıda yazmış olduğumuz bu belirsizliklere yasalarımızda yer alan ilgili maddeler çerçevesinde cevap arayacağız.

DÖVİZ KURUNUN ÖNCELİKLİ OLARAK TARAFLARCA BELİRLENMİŞ OLMASI GEREKİR

491 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 üncü maddesinde, "(1) 20/4/1976 tarihli ve 15565 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 130 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ve 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 217 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen hükümler gereğince, değerleme günü itibarıyla Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen kurlar esas alınır.

(2) Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanır.

(3) Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31/12/2017 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekir." açıklamaları yer almaktadır.

Bu bağlamda, yurt içi firmalara yapılan dövize endeksli satışlara ilişkin faturalarda, bedelin Türk Lirası karşılığının belirlenmesinde;

  • Alıcı ile yapılan sözleşmede döviz kurunun taraflarca belirlenmiş olması halinde, sözleşmede belirlenen döviz kurunun,
  • Alıcı ile yapılan sözleşmede döviz kurunun taraflarca belirlenmemiş olması halinde ise, faturanın düzenlendiği tarihte Resmi Gazete'de yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış kurunun

dikkate alınması gerekmektedir.

Faturanın düzenlendiği tarihte Resmi Gazetede yayınlanan döviz alış kuru faturanın düzenlendiği tarihten 1 gün önceki kurlardır. Bir diğer deyişle, TL olarak yapılacak olan ödemede fatura tarihinden 1 gün önceki saat 15:30 kapanış kurları dikkate alınmalıdır. Çünkü fatura tarihindeki kur, bir gün önce saat 15:30’da Merkez Bankasınca ilan edilmektedir.

SÖZLEŞMELERDE BU DURUMUN NET OLARAK AÇIKLANMASI GEREKMEKTEDİR

Dövizli yapılan sözleşmelerde efektif alış veya satış kurunun mu, döviz alış veya satış kurunun mu dikkate alınıp alınmayacağı net şekilde ortaya konulmalıdır. Ancak yukarı da belirttiğimiz gibi sözleşmede hangi kurun dikkate alınacağı belirtilmemişse, faturanın düzenlendiği tarihte Resmi Gazete'de yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış kurunun dikkate alınması gerekmektedir.

12.03.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM