YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comTüm Mükelleflerin Dikkatine! KDV Kanunundaki Büyük Çelişki Size Ceza Olarak Gelebilir

Değerli okurlar, bilindiği üzere 7104 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeyle birlikte 01.01.2019 tarihinden itibaren mükelleflerin yüklendikleri KDV’yi indirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilecektir. Bir başka deyişle, 2018 yılına ait bir faturanın KDV’si 31.12.2019 tarihine kadar indirim konusu yapılabilecektir. KDV konusunda yapılan bu düzenleme mükellef nezdinde ÇOK ÖNEMLİ bazı sorunların oluşmasına hasıl olmuştur.

KDV KANUNUNDAKİ BÜYÜK ÇELİŞKİ

3065 sayılı KDV Kanununun 30.maddesi indirim konusu yapılamayacak KDV konusunu düzenlemektedir. Söz konusu maddesinin “d” bendi aşağıdaki gibidir.

d) Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi.

KDV kanununun yukarıdaki maddesi gereğince kanunen kabul edilmeyen giderlere ait KDV indirim konusu yapılamayacak. Peki önceki yıla ait fatura bir GİDER faturasıysa dönemsellik ilkesi gereği sonraki yıl bu faturanın gideri de kabul edilmeyeceğinden dolayı yukarıdaki maddeye göre KDV’si de indirim konusu yapılamayacak mı?

KDV Kanununun 29. Maddesinin 3.bendi ise aynen şöyledir

İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir

Görüldüğü üzere indirim hakkı tanıyan 29. Madde ile indirim hakkı tanımayan 30. Madde birbiri ile çelişki durumundadır. Fatura eğer ki gider faturasıysa Kanunun 29.maddesine göre faturaya ait KDV ertesi yıl indirim konusu yapılabilecekken aynı Kanunun hemen bir sonraki maddesi olan 30.maddesi gereği bu sefer indirim konusu yapılamayacaktır.

Her iki maddenin birbiriyle çeliştiği KESİNDİR VE NETTİR. Burada kanaatimizce TARİHSEL olarak sonraki bir düzenleme önceki düzenlemeden üstündür ilkesi gereğince sonradan yapılan 29.maddedeki bu değişikliğin dikkate alınması gerekebilir. Ancak her iki madde de aynı Kanunda yer aldığından dolayı bu çelişkinin ancak bir tebliğ ile giderilmesi gerekmektedir.

MÜKELLEF BUNU NASIL MUHASEBELEŞTİRECEK?

Örnek: 2018 yılına ait 10.000 TL’lik tamir bakım faturası geç geldiğinden dolayı 2019 yılında kayıtlara aşağıdaki gibi alınmıştır.

-----------------------------------------2019-----------------------------

689 DİĞ.OL.DIŞ.GİD.ZAR.    10.000

191 İNDİRİLECEK KDV            1.800

                             320 SATICILAR                  11.800

---------------------------------------------------------------------------

Eğer bu şekilde kayıtlara alındığı takdirde KDV kanunu 30.maddesinin d bendi gereğince bu faturaya ait KDV reddedilecektir. Her ne kadar önceki yıla ait faturanın KDV sinin bir sonraki yılın sonuna kadar indirim hakkı varsa da kayıtlarımıza bu şekilde aldığımızda var olan bir hakkı kendi kendimize yok etmiş oluruz.

Burada her ne kadar aklımıza kesin bir çözüm gelmese de kaydın aşağıdaki gibi yapılması durumunda KDV indirim hakkının gider faturası da olsa ertesi yıl yapılabileceğini düşünüyoruz.

-----------------------------------------2019-----------------------------

681 ÖNC.YIL GİD.                   10.000

191 İNDİRİLECEK KDV            1.800

                        320 SATICILAR                  11.800

---------------------------------------------------------------------------

Ancak her ne kadar 681 hesaba alsak da bu da kanunen kabul edilmeyen bir gider olduğundan bunun da KDV’sinin 30/d bendi gereğince reddedilme olasılığı bulunmaktadır.

FATURA TİCARİ MAL VEYA HAMMADDE FATURASIYSA MUHASEBELEŞTİRME NASIL OLACAK

Bir önceki yıla ait fatura bir stok kalemine ait ise aşağıdaki gibi muhasebeleştirilmelidir.

Örnek: Kasım 2018 döneminde alınan 10.000 TL’lik bir kumaş faturası şirkete Mart 2019 döneminde ulaşmıştır.

-----------------------------------------2019-----------------------------

153 TİCARİ MALLAR              10.000

191 İNDİRİLECEK KDV            1.800

                                320 SATICILAR                  11.800

---------------------------------------------------------------------------

Burada söz konusu fatura bir gider faturası olmadığından dolayı KDV’sinin indirim konusu yapılmasında KDV 29/3 gereği hiçbir sakınca yoktur.

04.03.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM