YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comOrtaklara Ödenen Sigorta Primleri Kar Dağıtımı Sayılabiliyor

Değerli okurlar, bilindiği üzere şirketler, ortaklarına belli durumlarda sigorta primi ödeyebilmektedir. Bazı ortaklara yurt dışına giderken geçici süre de olsa “özel sağlık ve hastalık sigortası” primi ödenmekte bazı ortaklara ise şirket tarafından yurt içinde hayat sigortası, bireysel emeklilik ve şahıs sigortası gibi çeşitli adlar altında prim ödenebilmektedir.

Maliye idaresi, son vermiş olduğu görüş doğrultusunda ortak adına ödenen bazı primleri, doğrudan kar dağıtımı olarak kabul edip %15 stopaj hesaplanması gerektiğini ileri sürmektedir. Bir başka deyişle, ödenen primleri Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak dahi görmemektedir.

Ödenen bu primlerin ticari kazancın tespitinde indirim konusu yani giderleştirilmesi konusunda şirketler açısından tam bir uygulama birliği bulunmamaktadır. Konuyla ilgili yakın zamanda verilen özelgeler doğrultusunda bu konuyu değerlendirelim.

ORTAK ADINA ÖDENEN SİGORTA PRİMİNİ KAR DAĞITIMI GÖRÜP STOPAJ HESAPLATTIRAN ÖZELGE

Henüz çok kısa bir süre önce verilen (06.12.2018) bir özelgeye göz atalım.[1] Bu özelgede, Bursa’da mukim şirketin Fransız ortağının sıklıkla yurt dışına pazarlama amaçlı çıktığı ve bu çıkışlarda geçici olarak ortak adına yurt dışında kain bir sigorta şirketine özel sağlık ve hastalık sigortası primi ödendiğinden bahisle görüş talep edilmiş.

Özelge, konuya rijit bir yanıt vermiş ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b-i) alt bendine doğrudan atıfta bulunmak suretiyle ortağa ödenen özel sağlık sigortası harcamasını bir kar dağıtımı görmüş ve %15 stopaj hesaplanması gerektiğini belirtmiştir.

-------------------------------------------------/-----------------------------------------

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR              1.000

                                 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR          150

                                  320 YURT DIŞI SATICILAR                          1.150

-------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAK ADINA ÖDENEN SİGORTA PRİMİNİ KAR DAĞITIMI OLARAK GÖRMEYEN ÖZELGE

Bir başka özelgede ise (ancak bu sefer ortak yurt dışına gitmiyor) ortak adına ödenen özel sağlık sigortası hakkında Maliye İdaresinin görüşü farklı bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının B.07.1.GİB.4.34.16.01/KVK-6 sayılı özelgesinde ise konu oldukça geniş ele alınmış ve sonuç bölümünde şirket ortaklarının veya eş ve çocuklarının özel eğitim, sağlık giderleri ile özel emeklilik vb. sigorta ödemelerinin şirkete ait kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı belirtilmiştir.

SONUÇ: Özelgelerden birinde ortak yurt dışına gidiyor bir diğerinde ise gitmiyor. Yurt dışına seyahat için giden ortağa ödenen sigorta primi için kar payı ödemesidir deniliyor.

Diğer özelge de ise yurt dışına gitmeyen ortak için ise ödenen sigorta primlerinin gideri kabul edilmiyor. Bu özelgede hiç stopajdan bahsedilmemiş.

O halde;

a) Birinci özelge henüz çok kısa bir süre önce verildiğinden dolayı Maliye İdaresi görüş mü değiştirdi?

b) Sigorta primi ödemesinin kâr payı ödemesi kabul edilip stopaj hesaplanması için ortağın illa ki yurt dışı vatandaşı ve yurt dışına giderken sigorta mı yaptırması gerekiyor?

c) Birinci özelgeyle Maliye İdaresi görüşünü değiştirip ister yurt dışı ister Türkiye vatandaşı olsun ister yurt dışına giderken ister yurt içinde   ortaklar adına ödenen, her türlü sağlık giderleri ile özel emeklilik vb. sigorta primleri için artık stopaj mı hesaplanacak?

Bu konu maalesef açıklığa kavuşmuş değildir. Her ne kadar, en son verilen özelge de ortak için stopaj hesaplanması gerektiği belirtilmişse de diğer özelgelerde konuyla ilgili stopaja değinilmemiştir.


[1] Bursa Vergi Dairesi Başkanlığının 17192610-125[ÖZG-14/48]-250826 sayılı özelgesi.

21.02.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM