YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comKDV Beyannamesindeki Değişikliğe İlişkin Muhasebe Kayıtları

Değerli okurlar, bilindiği üzere Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sayfasında 1.2.2019 tarihli duyuruda

“1 No.lu KDV Beyannamesinin “İndirimler” bölümünde yer alan “102-Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” satırının Ocak/2019 vergilendirme döneminden itibaren kaldırıldığı ve bu satır yerine 108 – 109 ve 110 numaralı olarak üç ayrı yeni satırın eklendiği belirtilmiştir.

108  – Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV

Tevkifat kapsamında olmayan işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından hesaplanan KDV ile kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından beyan edilen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır. Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV bu satıra kaydedilmeyecek tevkifatı yapan mükellef tarafından 109 no.lu satıra kaydedilmek suretiyle indirim konusu yapılacaktır.

109  – Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV

Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilen KDV, tevkifatı yapan mükellef tarafından bu satırda indirim konusu yapılacaktır. 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilmeyen ve satıcıya ödenen KDV 108 no.lu satırda indirim konusu yapılacaktır.

110  – İthalde Ödenen KDV

İthalat sırasında gümrük idaresine ödenen ve gümrük makbuzu üzerinde gösterilen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır. 

UYGULAMALAR;

Örnek 1) ABC A.Ş. , 10.000 TL’lik Ticari Mal faturası almıştır. KDV oranı %18’dir.

(191 hesap planında kolaylık olması için 191’in yanındaki 18 KDV oranını onun yanındaki 108 ise KDV beyannamesinde yazılacak satırı ifade etmektedir. Hesap planının bu şekilde olması kayıt kolaylığı açısından tavsiyemizdir.

------------------------------------------------------2019------------------------------------------

153TİCARİ MALLAR                                        100.000

191.18.108 İNDİRİLECEK KDV                     18.000 (108 NOLU KOD’A YAZILACAK)

                                                                                 320 SATICILAR 118.000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Örnek 2)  KLM Ltd.Şti, özel bir güvenlik şirketinden işgücü hizmet faturası almıştır. Fatura tutarı KDV hariç 50.000 TL olup KDV tevkifatı 9/10’dur.

------------------------------------------------------2019------------------------------------------

740 HİZMET ÜRETİM GİDERLERİ                            50.000

191.18.109 İNDİRİLECEK KDV                     8.100 (109 NOLU SATIRA YAZILACAK)

191.18.108 İNDİRİLECEK KDV                         900 (108 NOLU SATIRA YAZILACAK)

                                                                                 320 SATICILAR          50.900

                                                                                 360 ÖDEN VER.FON   8.100 (2 NOLU KDV)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Örnek 3) XYZ A.Ş., yurt dışından 100.000 TL’lik kumaş ithalatı yapmıştır. Şirketin gümrükte ödediği vergi (KDV) 8.000 TL’dir. KDV’ye ilişkin dekont daha sonra şirkete gönderilmiştir.

------------------------------------------------------2019------------------------------------------

191.08.110 İNDİRİLECEK KDV                         8.000 (110 NOLU SATIRA YAZILACAK)

                                                                                 102 BANKALAR     8.000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.02.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM