YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comŞirketler Alacaklarını Nasıl Sigortalayacak

Değerli okurlar, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan KOBİ’lerin ticari alacaklarının sigortalanması ile ilgili bilinmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir.

1- ALACAK SİGORTASI NEDİR?

Müşterilerin satın aldıkları mal veya hizmet bedelini nakit sıkıntısı nedeniyle ödeyememeleri sonucunda mal veya hizmeti satan şirketin zararını tazmin eden sigorta mekanizmasıdır.

2- ALACAK SİGORTASINA KİMLER DAHİLDİR?

Sistem dahilinde KOBİ kapsamında faaliyet gösteren şirketler dahildir.

3- SİGORTADAN YARARLANACAK ŞİRKETLERİN KRİTERLERİ NASIL BELİRLENECEK

Alacak sigortası sunulacak olan KOBİ’lere ilişkin kriterler tarife ve talimatla belirlenecektir. Sigorta kapsamında teminat sağlanacak alıcıların tespitine yönelik risk değerlendirmesi Merkez tarafından yapılacaktır.

4- ALACAK SİGORTASINA İLİŞKİN TALEP NASIL YERİNE GETİRİLECEKTİR?

 Alacak sigortasına ilişkin talep, Sisteme katılan sigorta şirketlerine veya aracılara iletilir. Risk değerlendirme sürecinde ortaya çıkacak sorgulama ücreti poliçe talebinde bulunan KOBİ tarafından karşılanır. Aynı KOBİ adına farklı sigorta şirketleri üzerinden yapılan her bir sorgulama, aynı kredi limiti ve alıcılara ilişkin olsa bile, ayrı ayrı ücretlendirilir. Sorgulama ücretinin tutarı tarife ve talimatla, sorgulama ücretinin tahsiline ve aktarımına ilişkin hususlar ise Merkez ile sigorta şirketi arasında yapılacak protokol ile belirlenir.

5- SİGORTA YAPTIRMAK İSTEYEN BAŞVURU FORMU DOLDURACAKLAR MI?

Alacak sigortası talep girişi sigorta şirketi veya aracıların yetkilendirdiği kullanıcılar tarafından, içeriği Merkezce belirlenen ve 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereklilikleri saklı kalmak kaydıyla alınmış bilgileri içeren başvuru formu ile yapılır.

6- PRİM VE TEMİNAT TUTARI NASIL HESAPLANACAKTIR?

Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas alınır. Net prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle, aşağıdaki tablo kullanılarak hesaplanır:

7- PRİM TUTARININ TAMAMININ PEŞİN ÖDENMESİ HALİNDE İNDİRİM VAR MIDIR?

Bu tarife ve talimata göre belirlenen prim tutarı sigorta şirketi tarafından tahsil edilir. Prim tutarının tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim uygulanır.

8- PRİM TUTARLARI BANKA HAVALESİ YOLUYLA KREDİ KARTI İLE DE ÖDENEBİLİR Mİ?

Prim tutarının, en az %25’i peşin ve geri kalanı en fazla üç taksit olacak şekilde ödenmesi koşuluyla, kredi kartı ve benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle taksitlendirilmesi mümkündür.

9- ŞİRKETİN SİGORTALATMAK İSTEDİĞİ TİCARİ ALACAĞINA İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILACAK MIDIR?

Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcılara ilişkin risk değerlendirmesinde kullanılacak kriterler Merkez tarafından belirlenir.

Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az %50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcılar dikkate alınır. Risk değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine “1 (en düşük riskli)” ile “6 (en yüksek riskli)” arasında skor verilir.

10- RİSKİ ÇOK YUKSEK ALACAKLAR SİGORTALANABİLECEK MİDİR?

Yukarıda belirtilen risk değerlendirmesi sonucunda skoru 6 olan alıcılara alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanmaz.

11- HERBİR ALACAK İÇİN EN FAZLA KAÇ LİRALIK KREDİ LİMİTİ AÇILACAKTIR?

 Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosuna göre aşağıda yer alan tabloda belirtilen azami tutarları geçmemek üzere kredi limiti sağlanır:

12- TEMİNAT ORANLARI ALACAĞINI SİGORTA YAPMAK İSTEYEN FİRMAYA NASIL BİLDİRİLECEKTİR?

Alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanan alıcılar için uygulanan teminat oranları poliçede belirtilir. Teminat oranları ilgili alıcının skoruna göre, %70 ile %90 arasında belirlenir.

13- SİGORTA DÖNEMİ İÇİNDE MEYDANA GELEN ZARARLARDA NASIL BİR YOL İZLENECEK?

Sigorta dönemi içerisinde meydana gelen zararlar; zararın 2.500 TL’nin altında kalması durumunda sigortalı tarafından, 2.500 TL’yi aşması durumunda ise birinci fıkrada belirtilen teminat oranları kapsamında Merkez tarafından ödenir.

14- SİGORTA SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA KOMİSYON ORANI VAR MIDIR? VARSA ORAN NE KADARDIR?

Sistem kapsamında düzenlenen sigorta sözleşmeleri için vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon oranı %12’dir. Söz konusu prim tutarının asgari %9’u ilgili sigorta şirketi tarafından kesinti yapılmaksızın sigorta aracısına ödenir.

15- SİSTEM YÜRÜRLÜĞE NE ZAMAN GİRECEKTİR?

1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

03.01.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM