YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comAvans Hesaplarını Giderleştirebilir Miyiz?

Değerli okurlar, bilindiği üzere avans olarak yapılan ödemelere ilişkin fatura tarafımıza sonra düzenlenmektedir. Ancak, bazı durumlarda ödediğimiz avansa ait fatura düzenlenemeye bilmektedir. Peki bu durumda, örneğin faturası gelmediği halde 159 veya 259 nolu hesapta yer alan tutarı 153 veya 253/255 gibi aktif hesaplara virmanlayabilir miyiz? Yada bu hesapları doğrudan giderleştirebilir miyiz?

26 OCAK 2018 TARİHİNDE KONU İLE İLGİLİ BİR ÖZELGE VERİLDİ

Yakın bir zamanda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca 62030549-125[8-2015/265]-88713 sayılı bir özelge verildi. Söz konusu özelge konuyu 3 açıdan ele almış.

Birincisi; faturası gelmediği halde aktifleştirebilir miyiz;

İkincisi; faturası gelmediği halde giderleştirebilir miyiz?

Üçüncüsü de faturası gelmediği halde ödeme belgesine istinaden iç yüzde ile KDV ayırıp indirim konusu yapabilir miyiz?

EVET FATURASI GELMEDİĞİ HALDE AKTİFLEŞTİREBİLİRİZ

Özelgenin en dikkat çekici kısmı, faturası gelmediği halde avans hesabının aktifleştirilebilip gerekiyorsa amortisman ayrılmaya başlanabileceğinin ifadesidir. Eğer, verdiğimiz avans 25 li gruba ilişkin bir avans ise bu takdirde bazı koşulların varlığı halinde aktifleştirebilip amortisman ayırabiliriz.

Buna göre, söz konusu avans ödemesinin aktifleştirilebilmesi ancak, satıcı firma hakkında yapılacak bir vergi incelemesi sonucunda işlemin gerçekliği yanında ilgili firmanın kanuni defterlerinde kayıt altına alındığının inceleme raporu ile ortaya konulması halinde mümkün olabilecektir. 

Bir başka deyişle, faturası gelmeyen ancak avans hesabında duran bir bakiyeyi aktifleştirmemiz için (153/253 vb.) ödemeyi yaptığımız firmanın vergi inceleme raporu sonucuna göre bizden avans aldığının resmi defter be belgelerinde yer alması gerekmektedir.

AVANS HESABI KARŞILIK AYRILMAK SURETİYLE GİDER HESAPLARINA ATILAMAZ

Söz konusu özelgeye göre, ortada gerçek bir alacak bulunmadığından, 159/259 nolu hesaplar, karşılık ayrılmak suretiyle 654 Karşılık Giderleri hesabına kaydedilemez. Ancak, yukarıdaki şart sağlanıp aktifleştirildiği takdirde amortisman suretiyle giderleştirilebilir ifadesi de dikkat çekicidir.

FATURASI GELMEYEN AVANSA AİT KDV İÇ YÜZDE İLE HESAPLANIP İNDİRİM KONUSU YAPILIR MI?

Özelgenin değindiği bir başka husus ise faturası gelmeyen ancak ödemesi banka dekontuyla tevsik edilen harcamaya ait KDV’nin iç yüzde ile hesaplanıp indirim konusu yapılıp yapılamayacağıdır.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında; yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV yi alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu özelge de bu maddeye atıfta bulunmuş ve KDV’nin iç yüzde ile hesaplanıp indirilmesinin mümkün olmadığını belirtmiştir.

14.03.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM