YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comMuhasebecilerin Dikkatine! Gider Pusulası ve Çok Önemli Özelge

Tarih: 24.10.2017 

Değerli okurlar, gider pusulası kullanmayan firmalarımız neredeyse yok denecek azdır ve çoğumuz gider pusulasıyla ilgili mal veya hizmet alımlarında tereddütsüz stopaj hesaplıyoruz. Oysa ki, yakın bir zamanda verilen bir özelge, stopaj konusuna bildiğimizin aksine hatta hepimizi şaşırtacak Kanuna birebir uygun bir bakış açısı getirmiş.

İkinci el traktör alım satımıyla ilgili verilen bu özelgede, konunun traktör alım satımı olduğuna sakın takılmayın. Bu özelge “beni ilgilendirmiyor ki” de demeyin. Burada konu traktör değil, biraz sonrada açıklayacağım üzere stopaj konusundaki şaşırtıcı BAKIŞ AÇISI.

STOPAJ MEVZUSU VERGİDEN MUAF OLAN VE OLMAYAN ESNAFA GÖRE YA VAR YA YOK !

Samsun vergi dairesi başkanlığının 13649056-130[28-2016/ÖZE-09]-142 sayılı özelgesinin sonuç metni aynen aşağıdaki gibidir.

“Bu hükümler çerçevesinde, esnaf muaflığından yararlanmayan veya gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerden satın aldığınız ikinci el araçlar nedeniyle düzenleyeceğiniz gider pusulasında gelir vergisi tevkifatı yapılmasına gerek bulunmamakta, ancak esnaf muaflığından yararlananlardan yapılan alımlar nedeniyle düzenleyeceğiniz gider pusulasında % 5 gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.”

Unutmamak gerekir ki, 193 sayılı Gelir vergisi Kanununun 94. Maddesinin 13.bendi aşağıdaki gibi başlamaktadır;

“Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden”;

a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (6) ve (8) numaralı bentlerinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden %2

b) Hurda mal alımları için % 2,

c) Diğer mal alımları için % 5,

Dikkat edilirse özelge bu maddeye birebir riayet ederek açık bir şekilde, esnaf muaflığından yararlanmayanlardan alınanlar için stopaja gerek yok, esnaf muaflığından yararlananlardan alınanlar için stopaj var demektedir.

ÖDEME YAPMADAN ÖNCE BELEDİYEDEN ALINAN ESNAF MUAFLIK BELGESİNİ İSTEYECEK MİYİZ?

Özelge açık bir şekilde stopajı esnaf muaflığından yararlanma olayına bağlamış. Çoğu şirket hamaliye, temizlik ve benzeri işleri gider pusulasıyla tevsik etmektedir. Buna göre, hamaliye işi yapan kişinin esnaf muaflık belgesi yoksa bu özelgeye göre stopaj yapılmayacak mı?

Şirketlere temizliğe gelenlere veya eğitim amaçlı ders veren hocalara yapılacak ödemede bunların esnaf muaflık belgesi yoksa stopaj yapılmayacak mı?

Özelgeye göre cevap verecek olursak esnaf muaflık belgesi yoksa stopaj yapılmayacak.
 

ÖZELGE TALEP EDİN !

Gider pusulasını sıkça kullanan şirketlere yönelik tavsiyem ise bu özelgeyi kaynak göstermek suretiyle gider pusulasında esnaf muaflığından yararlanmayanlar için stopaj yapıp yapmayacağınıza yönelik özelge talep edin. Zira, tarafınıza verilecek özelgede stopaj yapın diyorsa kısa bir zaman önce verilen bu özelgenin yanlışlığı ortaya çıkacak ki Maliye idaresinin böyle bir şeye müsaade edeceğini çok düşünmüyorum .

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM