YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comBeyanname Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler!

Tarih: 27.09.2017 

Değerli okurlar, başlığımıza dikkate edecek olursanız sadece belli bir beyannameyi değil genel olarak türlü beyannameler hazırlarken dikkat edilecek unsurları hatırlatmakta fayda görüyoruz. Yazımızın temel dinamiğini teorik anlatımlar değil, denetimler esnasında en çok yapılan yanlışlıklar oluşturmaktadır. Yazımızın orijinini daha çok KDV ve muhtasar beyannamesi oluşturmaktadır. Şimdi bunların neler olduğuna bir göz atalım;

- Yurt dışından kargo ile satın alınan belirli ürünler için KDV beyannamesinde KDV indiriminin yapılmadığı (ürün KDV içermediği gerekçesiyle) görülmüştür. Oysaki söz konusu ürün gümrükten geçmiş olsaydı KDV tahsil edilecekti. Bu nedenle ürün kargoyla da gelse dış yüzde yöntemiyle KDV hesaplayıp hem 1 nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılmalı hem de 2 nolu KDV beyannamesinde beyan edilmelidir.

--------------------------------------------------------------------/--------------------------------------------------

153 TİCARİ MALLAR               1.000

191 İND.KDV                          180

320 SATICILAR                       1.000

360 ÖDE.VER.FON.    180

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- İhraç kayıtlı teslimleriniz varsa beyannameyi vermeden önce malların gümrükten çıkıp çıkmadığını mutlaka kontrol edin. Gümrükten henüz çıkmayan mallar varsa söz konusu malların 192 nolu hesaptaki KDV değerlerini iptal etmeyin. Mallar gümrükten çıkmamış olsa da 192 de o malların KDV si kalsın ve bunları 136 hesaba virman edin. Daha sonra o mallar gümrükten çıkınca iadeyi isteyin.

Örneğin Ağustos ayında 192 nolu hesaptaki tutar 30.000 TL olsun. Ancak sadece 15.000 TL’lik mal gümrükten çıksın. Burada 192 nolu hesaba müdahale etmeyin. Sadece 15.000 TL’sini iade isteyeceğiz. Kalan 15.000 TL’yi ise mal gümrükten çıkınca isteyeceğiz.

- DİİB sahibi mükellefin iadesini talep edeceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim bedeli ile bu malların üretimi için yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malların bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz.

Örneğin DİİB sahibi mükellef Ağustos 2017 tarihinde 500.000 TL’lik ihraç kayıtlı teslimde bulunmuştur. Yine söz konusu malı üretmek için yurt içi ve yurt dışından KDV ödemeksizin temin ettiği malların bedeli toplamı 400.000 TL’dir.

DİİB sahibi mükellefin iade talep edeceği maksimum tutar şu şekilde hesaplanır;

500.000 – 400.000 =    100.000  TL

100.000 x ,18  =          18.000 TL

- Araç alımlarında aracın binek mi yoksa ticari mi olduğuna ruhsattan bakmayın. Aracın bizzat kendisine bakın. Arkasında koltuk tertibatı, küllük, emniyet kemeri veya cam varsa ruhsatta kamyonet bile yazsa bu araç KDV kanunu yönünden binek araçtır. KDV beyannamesini hazırlarken bunu dikkate alın. Zira bazı araçlarda arkada koltuk takımı  pencere olup yine arka tarafta kasası olabilir. (Volkswagen Amarok gibi). Bu durumda bu tür araçların ikiden fazla aksı olması veya eşya taşımaya mahsus alandaki azami dahili taban uzunluğunun aracın dingiller arası mesafesinin % 50 sinden fazla olması halinde, bu araçlar 87.03 (binek araç) pozisyonunda sınıflandırılmazlar.

- Motosiklet alım ve satımlarında KDV oranı yüzde 18’dir. KDV’si indirilebilir. KDV beyannamesini buna göre hazırlayın.

- Yurt dışından almış olduğunuz hizmetler varsa hangi ülkeden aldıysanız o ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına bakmak suretiyle stopaj tutarını hesaplayınız. Yurt dışından alınan ticari mallar kargoyla geldiyse eğer stopaj yok. Ancak serbest meslek makbuzu, gayrimaddi haklar, temettüler, vb. için stopaj var. Örneğin yurt dışından avukatlık hizmeti aldıysanız o ülke ile yapılan çifte vergiyi önleme anlaşmasının serbest meslek kazançları ile ilgili maddesine bakıp stopaj tutarını öyle belirleyin.

- Google firmasına düzenlenen faturalarda KDV hesaplanıyor. Oysaki artık bazı firmalar youtube sayacı kullanıyorlar. Bu sayaç youtube’da yayınlanan video veya reklama hangi ülkeden tıklandıysa o ülkelerin IP adreslerini veriyor. Dolayısıyla google’a bu amaçla ( yani videonuzun tıklanma durumuna göre Google’a fatura kesecekseniz eğer)  düzenlenen faturalarda bundan böyle IP’ye göre KDV hesaplayabilirsiniz. Türkiye’ye isabet eden oran belli olup sadece o oranı dikkate almak suretiyle KDV hesaplayıp kalanı için hesaplamayın. Youtube’un o çıktısını da faturanın ekine koyun.

- Özellikle turizm sektöründe çalıştırılan otellerdeki animatörler ve ekiplerine gider pusulası ile ödeme yapılmaktadır. Gider pusulası ile ödemenin yapılması doğru uygulama değildir. Muhtasar beyannamede stopajı beyan etmenizin hiçbir önemi yoktur. Bu kişilerin bordroya dahil edilip ücret mukabili ödeme yapılması gerekmektedir. SGK incelemelerinde ciddi cezalar kesilmektedir.

- Ortaklarınıza her üç ayda bir avans kar dağıtımı yapıyorsanız yüzde 15 stopaj yapmayı unutmayın. Bazı şirketler bu stopajı yıl sonuna bırakmaktadır. Bu yanlış bir uygulamadır. Stopajı her dağıtımda uygulayın.

- Medya ve film sektöründe yönetmen ve senaristlere ödenen ücretlerde yüzde 20 değil yüzde 17 stopaj uygulayın. Ayrıca görüntü yönetmeni, ikinci yönetmen, teknik yönetmen gibi yönetmenlere ödenen ücretlerde ise yüzde 20 stopaj hesaplayın.

Devam edecek…..

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM