YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comAktife Taşıt Alırken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Tarih: 01.08.2017 

Değerli okurlar, aktife taşıt alırken ister binek oto ister ticari oto olsun, benzer hataların çokça şirket tarafından yapılması bu haftaki makalemizi bu konuya ayırmamıza neden olmuştur. Burada yine okuyucuyu sıkmadan, teorik detaya girmeden, minik açıklamalarla en doğru bilgiyi istifadelerinize sunmak istiyorum.

.1- Faturasız Alınan Binek Araçlarda KDV Hesaplamayın

İkinci el olarak noterde yoluyla satın alınan binek veya ticari araçlar için muhasebe personellerinin bazılarının iç yüzde ile KDV hesaplayıp bu KDV yi 191 hesaba aldıkları görülmektedir. Faturasız alınan araçlarda böyle bir iç yüzde ayrımı yapıp KDV si indirim konusu yapılmamalı. Örneğin araba 30.000 TL’ye alındıysa kayıtlara aşağıdaki gibi işlenmelidir.

-------------------------------------------------------------/-------------------------------------------

254 Taşıtlar 30.000

100    KASA  30.000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- Noterde Alınan Araçlar İçin Banka Yerine Kasa Hesabı Kullanılabilir. 7000 TL’lik sınır Noterde Yapılan Alımlarda Geçerli Değildir.

Noterde alınan araçlar için illa ki banka hesabının kullanılması gerektiği gibi yaygın bir kanı hakimdir. Oysa 323 no.lu VUK Genel tebliğine göre 1-Sermaye piyasası aracı kurumlarında,2-Yetkili döviz müesseselerinde,3-Noterlerde,4-Tapu idarelerinde yapılan işlemlerde ksa sınırı dikkate alınmayacaktır.

3- Aldığınız Aracı Ba Bildirim Formuna Dahil Etmeyi Unutmayın

Noter kanalıyla alınan araçların Ba ve Bs bildirim formuna dahil edilmesinin yegane yolu gider pusulasıyla alınmasıdır. Maliyenin vermiş olduğu özelgelerde de aracın Ba bildirim formuna dahil edilmesi için gider pusulası düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir. (İstanbul vergi dairesi başkanlığının  B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/234-14052 sayılı özelgesi.

 

 


4- Satın Alınan Araç İçin Gelir Vergisi Tevkifatı Yapmayın

Noter kanalıyla alınan araçlar için gider pusulasının düzenlenmesi durumunda gelir vergisi tevkifatının yapılıp yapılmayacağı konusu tartışmalara konu olabilmektedir. Bu durumda gelir vergisi tevkifatının yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Konuyla ilgili yukarıda yer alan özelgede de ilgili bilgiye ulaşabilirsiniz.

5- Satın Alınan Araç İçin Kıst Amortisman Ayırmayı Unutmayın

Maalesef en çok yapılan hatanın başında gelmektedir. Öyle ki, vergi incelemelerinde en çok eleştiri konusu olan durumdur.  Kıymetin aktife girdiği ay dahil olmak üzere kalan ay kadar amortisman hesaplanır.

Örnek: 20 Ağustos 2017 tarihinde 60.000 TL bedelle binek araç alınmıştır.

Yıllık Amortisman: 60.000 x 0,20 = 12.000 TL

Aylık Amortismanı:           12.000 / 12 = 1.000

Ağustos-Aralık Kıst Amortismanı:  1.000 x 5 = 5.000 TL

Amortisman ayrılmayan 7.000 TL’lik kısım ise son yılda yani 2021 yılında gider yazılacaktır. Böylece 2021 yılında gider yazılacak tutar 12.000 + 7.000 = 19.000 TL olacaktır.

 6- Aracın Kaza Yapması Halinde Sigorta Şirketine Düzenlenecek Faturada KDV Hesaplamayın

Kaza yapan aracın tamir ve bakımından sonra kullanılması mümkün olmayan ve hurdaya çıkarılarak hurda belgesi alınmış olan aracın, sigorta şirketine tesliminde, sigorta şirketi adına fatura düzenlenmesi gerekmekte olup, KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında KDV den istisna olan bu işleme üzerinden KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

Ancak dikkat edilmesi gereken çok önemli bir ayrıntı var. Buna göre, Kanunun 30/a maddesine göre vergiden istisna edilmiş işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamakta olup, söz konusu aracın alımında yüklenilen KDV tutarının daha önce indirim konusu yapılmış olması halinde, hurda araç olarak teslim edildiği vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinin "İlave Edilecek KDV" satırına yazılmak suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir. Bir başka deyişle sigorta şirketine fatura etmeniz halinde fatura KDV hesaplamayacaksınız ancak ilave bir yevmiye fişiyle aşağıdaki kaydı yapacaksınız.

-------------------------------------------------------------/-------------------------------------------

770 GEN.YÖN.GİD.           1.000

391 İLAVE KDV                  1.000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM