YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comMali Müşavir ve Avukatlar Dikkat! Damga Vergisi Defteri Tasdik Ettirmek Zorunda Kalabilirsiniz

 

Tarih: 17.05.2017 

Değerli okurlar, bilindiği üzere serbest meslek erbapları zorunlu damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmek zorunda olanlar arasında yer almamaktadır. Bunlar ihtiyari olarak damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirecekler arasındadır. Bazı serbest meslek erbapları ise serbest meslek erbabı olarak ihtiyarilik haklarını kullanmak suretiyle sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmektedirler. Ancak bunların önemli bir kısmının damga vergisi defterini tasdik ettirmedikleri görülmüştür.

Konu ile ilgili Maliye Bakanlığının yakın bir zamanda vermiş olduğu özelgeye göre ( Maliye Bakanlığının 90792880-155[2016/4141]-403344 sayılı özelgesi)  serbest meslek erbabı olarak ihtiyarilik hakkının kullanılmak suretiyle sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmesi durumunda, damga vergisi defteri tutulması ve bu defteri iş yerinin bulunduğu, iş yerinin olmaması durumunda ikametgâhın bulunduğu yerdeki notere veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlara tasdik ettirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Özelge gayet açık. Peki ihtiyarilik hakkını kullanarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren ve farkında olmadan damga vergisi defteri tutmak ve tasdik ettirmek zorunda kalan serbest meslek erbabı mükellefin sorumlulukları nelerdir?

 

Buna göre sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti tesis ettiren bu kişiler bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisini, ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirir ve yirmialtıncı günü akşamına kadar öderler. Bu kişiler ayrıca Damga Vergisi defteri tutmak ve onaylatmak zorundadır.

 

Ancak tüm bunları bilmediğinden damga vergisi defterini tasdik ettirmeyen mükellefe VUK 352. Madde gereği 1. Derece usulsüzlük cezası tatbik edilir. Ancak  tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin, süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması halinde ise defter tasdiki yine zamanında yapılmış sayılacak ancak 2. derece usulsüzlük cezası kesilecektir.

 

 

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM