YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comÖnemli: Bazı Vergi Oranlarında Değişiklik

Tarih: 03.02.2017 

Değerli okurlar, 03.02.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında bazı vergi oranları ve tutarlarda değişikliğe gidilmiştir. Bunlar aşağıdaki gibidir.

 

Bazı Sözleşmelerde Damga Vergisi Kaldırılmıştır

Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen ön ödemeli konut satış sözleşmelerine ait damga vergisi oranı “0” (sıfır) olarak uygunalanacaktır.

 

Konut Teslimlerinde KDV Oranı Değişmiştir

Arsa birim m2 vergi değer;

(i) Yapı ruhsatı 01.01.2013 ila 31.12.2016 tarihleri arasında alınan konut inşaat projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 01.01.2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaat projelerinde;

a) 500 TL ile 1.000 TL (arsa birim m2 değeri) arasında olan konutların tesliminde yüzde 8

b) 1.000 TL ve üzerinde olan konutların tesliminde yüzde 18

(ii) Yapı ruhsatı 01.01.2017 tarihinden sonra (bu tarih dahil) alınan konut inşaat projelerinde,

a) 1.000 TL ile 2.000 TL (arsa birim m2 değeri) arasında olan konutların tesliminde yüzde 8

b) 2.000 TL’nin üzerinde olan konutların tesliminde yüzde 18

 

KDV oranı uygulanır.

Bu uygulamaya göre yapı ruhsatı 01.01.2013-31.12.2016 arasında alınan konut inşaat projelerine ilişkin teslimlerde uygulanacak KDV oranlarında bir değişiklik yapılmazken yapı ruhsatı 01.01.2017 tarihinden sonra alınan inşaat projelerinde arsa birim m2 değeri 1.000-2.000 TL arası olan konut teslimlerinde KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmüştür.

 

Bazı Ürünlerin KDV Oranı Yüzde 18 ‘den Yüzde 8’e Düşürülmüştür

03.02.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/9759 sayılı Kararname ekinde “1 Sayılı Cetvelde” yer ala ürünlerin tesliminde KDV oranı  30.04.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) yüzde 8 olarak uygulanacaktır.

Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, Kararnamenin 5. maddesi kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez.

 

İndirimli Orana Ait KDV İade Alt Sınırı 20.600 TL’den 10.000 TL’ye Düşürüldü

Bilindiği üzere, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır; 2006 yılı için 10.000 TL, 2007 yılı için 10.800 TL, 2008 yılı için 11.600 TL, 2009 yılı için 13.000 TL, 2010 yılı için 13.300 TL, 2011 yılı için 14.300 TL, 2012 yılı için 15.800 TL, 2013 yılı için 17.000 TL, 2014 yılı için 17.700 TL, 2015 yılı için 19.500 TL, 2016 yılı için 20.600 TL olarak belirlenmiştir.

İndirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili bu sınır 31.01.2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2017 yılı için 10.000 TL olarak belirlenmiştir. 2016 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili 2017 yılında yapılacak yıllık iadelerde de bu tutar dikkate alınır.

2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınır, bir önceki yıldaki tutarın, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmaz, 50 TL’den fazla olan tutarlar ise 100 TL’nin en yakın katına yükseltilir.”

 

Bazı Deniz Araçlarında ÖTV Kaldırıldı

89.03. GTİP numarasında yer alan mallardan yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde uygulanacak özel tüketim vergisi oranı %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM