YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comAralık Ayında Yapmanız Gerekenler

Tarih: 13.12.2016 

Değerli okurlarım, bu yazımda Aralık ayında yapmanız gerekenlerin neler olduğunu kısaca hatırlatmak istiyorum.

1) 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 70 inci maddesiyle zorunlu hale getirilen Karekodlu çek uygulaması için findeks’e üye olmalısınız. Karekodlu Çek Karnesi” kullanabilmek için Aralık ayında yapılması gereken, Banka şubesinden karekodlu çek karnesi talebinde bulunmaktır. Bunun için öncelikle Kredi Kayıt Bürosunun platformu olan Findeks’e üye olunması gerekmektedir. Üyelik işlemeleri web sitesi üzerinden yapılabilmekte, istenilen bilgi girişleri yapıldıktan sonra “Başvuru Formu”nun ve “Sözleşme”nin bir çıktısının alınarak temsile yetkili kişilerce imzalanması ve fiziki ortamda banka şubesine sunulması gerekmektedir

2) Şirketin dava edilmiş cari alacakları ile ilgili olmak suretiyle avukatlarla iletişime geçilmelidir. En geç 31.12 tarihine kadar avukattan alınan cari alacaklarla ilgili dava dosyalarının ilgili denetçiye sunulması gerekmektedir.

3)  Önceki aylara ait kayıtlara girilmeyen faturanın olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ocak 2016 dönemine ait bir fatura en geç  31.12. 2016 tarihinde kayıtlara girilebileceğinden KDV indirimi açısından gerekli kontrollerin yapılması gerekmektedir.

4) Cari hesaplarla ilgili mutabakatların mutlaka yapılması gerekmektedir. Mutabakat mektuplarına ait dosyanın ilgili denetçiye sunulması gerekmektedir.

5) Mali mühür için son 30 gün. E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına dahil olmak için mali mühür sertifikası almak gerekmektedir. 01.01.2017 tarihine kadar aşağıdaki linkten başvuru yapılabilir. Özellikle mali mühür başvurusu ve token cihazının şirkete ulaşması 7-10 gün arası bir süreyi aldığından, 01.01.2017 tarihinden itibaren elektronik defter ve ve e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerimizin mali mühür başvurularını son ana bırakmamalarında fayda bulunmaktadır.

https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go adresinden sadece mali mühür başvurusu yapılmalıdır.

6) Yıl içerisinde Gayrimenkul satış kazancı istisnasından yararlanılmak suretiyle sabit kıymet satışı yapılmışsa söz konusu sabit kıymete ait tapu alım ve satım belgesi ise tapu harcı ödeme belgesinin ve yevmiye kayıtlarını gösteren fiş çıktısının bir dosya ile ilgili denetçiye sunulması gerekmektedir.

7) Geçmiş yıllara ait sabit kıymet satışlarından kaynaklanan bir yenileme fonu var ise ve 54 Hesap grubunda takip ediliyorsa söz konusu hesabın 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar hesabına virmanlanıp virmanlanmayacağı kontrol edilmelidir. Zira, 2014 yılında yapılan satıştan doğan kar yenileme fonunda takip ediliyorsa en geç 31.12.2016 tarihinde 679 hesaba virmanlanmalıdır.

8) Yıl içinde şirketten para çeken ortaklara adat yapmak üzere Aralık ayından fatura ayrılması gerekmektedir. Şirketten hangi ortaklar para çekmişse o ortaklara adat yapmak üzere Aralık ayı seri numarasından ayrı ayrı fatura ayrılmalıdır.

9) İmalatçı işletmelerin stok sayımlarını yapıp söz konusu sayıma ait tutanağı envanter defterine yapıştırmaları gerekmektedir.

10) Amortisman listeleri kontrol edilip geçmiş yıllarda binek otomobiller için AYRILMAYAN kıst amortismanın kalan kısmının amortisman giderlerine intikal ettirilip ettirilemeyeceğinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

11) Dönem içinde gider karşılığı ayıran firmaların söz konusu karşılıklara ait faturaların en geç 31.12. tarihine kadar işletmeye ulaşıp ulaşmadıklarının kontrol edilmesi gerekmektedir.

12) Borç bakiyesi veren 320 hesapların 159 hesaba ve Alacak bakiyesi veren 120 hesapların 340 nolu hesaba virmanlanması gerekmektedir.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM