YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comİlk Kez 3. Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Önemli Ayrıntı

Tarih: 08.11.2016

 

Değerli okurlar, 3. Dönem geçici vergi beyannamelerinin hazırlanmaya başlandığı şu günlerde 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanundan yararlanan mükellefleri ilgilendiren önemli bir konuya değineceğim.

Bilindiği üzere, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile şirketlere gelir/kurumlar vergisi matrah artırımı imkanı getirilmiştir. Ancak, 6736 sayılı Kanun’un 5. Maddesinin “ğ” bendinde “Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50'si, 2016 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmez” düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu hükme göre mükellefler, matrah artırımında bulundukları yıllara ait olup indirim konusu yapılamamış geçmiş yıl zararlarının yarısını, 2016 ve müteakip yıl karlarından mahsup edemeyeceklerdir.

Dikkat edilirse madde metninde “2016 ve” ibaresi yer almaktadır. Bunun anlamı; matrah artırımında bulunulan ilgili yıla ait geçmiş yıl zararı varsa onun sadece yarısı 3.dönem geçici vergi beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. Bir başka deyişle, ikinci dönem geçici vergi beyannamesinde beyan edilen ve indirim konusu yapılan geçmiş yıl zararının sadece yarısını 3. Dönem geçici vergi beyannamesinde indirim konusu yapacağız.

Diğer taraftan, mükelleflerin 2016 yılına ilişkin olarak 1. ve 2. geçici vergi dönemlerinde vermiş oldukları geçici vergi beyannamelerinde, matrah artırımında bulundukları yıllara ait geçmiş yıl zararlarının tamamının mahsup edilmiş olması hâlinde, söz konusu mükelleflerin 2016 yılı geçici vergi beyannamelerini düzeltmelerine gerek bulunmamaktadır.

Matrah artırımlarını 14 Kasım 2016 tarihinden önce yapanlar her halükarda 2016 yılına ilişkin 3. dönem geçici vergi beyannamelerinde, matrah artırımında bulundukları yıllara ait geçmiş yıl zararlarının sadece yarısını indirim konusu yapacaklardır.

Öte yandan, matrah artırımından bulunan mükelleflerinin Nisan 2017 döneminde kurumlar vergisi beyannamesini verirken hata yapmamaları için 2016 yılına ilişkin 4. döneminde de geçici vergi beyannamelerinde matrah artırımında bulundukları yıllara ait geçmiş yıl zararlarının sadece yarısını indirim konusu yapacakları tabiidir.

Örnek - Kurumlar vergisi mükellefi (A) A.Ş, 2011 yılında 10.000 TL zarar, 2012 yılında 12.000 TL zarar, 2013 yılında 21.000 TL kar, 2014 yılında 15.000 TL zarar ve 2015 yılında ise 8.000 TL zarar beyan etmiştir. Mükellef, 2013 yılında beyan ettiği kar tutarından 2011 ve 2012 yıllarından devreden geçmiş yıl zararlarını mahsup etmiştir. Söz konusu mükellefin 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yılları için matrah artırımından yararlandığı durumda 2016 ve müteakip yıllarda mahsup edebileceği geçmiş yıl zarar tutarları 2012 yılından devreden (1.000/2=) 500 TL, 2014 yılından devreden (15.000/2 =) 7.500 TL ve 2015 yılından devreden (8.000/2=) 4.000 TL olmak üzere toplam 12.000 TL olacaktır.

Gözden kaçmaya müsait olan bu küçük ayrıntının şu günlerde hazırlanmaya başlanan 3. Dönem geçici vergi beyannamelerinde dikkate alınması gerektiğini önemle hatırlatırım.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM