YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comPatron ve İşçi Arasındaki WhatsApp Yazışmaların Hukuki Sonuçları

Tarih: 11.10.2016

Değerli okurlarım, günümüz iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanlar doğrultusunda, işyeri çalışanları ile işveren veya işveren vekilleri arasında çok yönlü bir veri alışverişi söz konusu olmaktadır. SMS, e-mail, Whatsapp vb. kanallardan karşılıklı yazışmalar yapılabilmektedir.

Yargıtay, konuyla ilgili olarak verdiği kararında; "Dava; işçilik alacakları istemine ilişkindir. Mahkemece davacının en son net 2100 TL ücretle çalıştığı kabul edilmiştir. Ancak davalı işveren tarafından dosyaya ibraz edilen mail kaydı incelendiğinde; davacının davalı işveren tarafından ücretinin düşürülmesine ilişkin olarak “1600 TL olması beni zora sokacaktır” şeklinde ve devamında ise “1600 TL olarak revize edelim” şeklinde cevap yazarak aleyhine olan ücret miktarını kabul ettiği görülmüştür.

Bunun yanı sıra davacının ücret bordroları üzerinden yapılan incelemede de 2,146 TL ücret almakta iken ücretinin 1,646 TL olduğu görülmüştür. Bu nedenle davacının ücret azaltmasını kabul ettiği aylara ilişkin ücretinin 1600 TL kabul edilerek işçilik alacaklarının buna göre hüküm altına alınması gerekir." şeklinde karar vermiştir (9. H.D., 2014/13258 esas, 2015/24735 karar).

Söz konusu kararda e-mail yazışması işveren lehine delil teşkil ettiği gibi, aksi durumlar da söz konusu olabilecektir. Bu anlamda, işveren veya işveren vekili olarak personel ile yapılan yazışmaların hukuki sonuçlarının olacağı ve delil niteliği taşıyacağı dikkate alınarak hareket edilmesi yararlı olacaktır.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM