YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comBunu Okumadan Matrah Artırmayın!

Tarih: 06.09.2016

Değerli okurlarım, henüz matrah artırımı yapmadıysanız, bu yazıyı okumadan yapmanızı önermiyorum.

KDV Artırımı Yapıyorsanız Mecburi Kurumlar Matrah Artırımı da YAPABİLİRSİNİZ!

Bilindiği üzere 6736 sayılı Kanunu’nun tebliğinde KDV matrah artırımı bölümünde aşağıdaki ibare yer almaktadır.

……Buna göre, mükelleflerin KDV artırımından yararlanmak istedikleri yıl içindeki bazı dönemlere ait beyannamelerinde, tecil-terkin uygulaması kapsamındaki teslimler dışındaki işlemleri dolayısıyla "Hesaplanan Katma Değer Vergisi" yer alması durumunda, vergi artırımı nedeniyle ödemeleri gereken verginin tespiti için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulundukları tutarın %18’i ile karşılaştırma yapılması gerekmektedir.

Bu açıklamayı tabloyla görüntülü hale getirelim;

Örneğin ;

2011 yılı kurumlar vergisi matrahı :                                                                                         1.000.000,00 TL

2011 Yılı Kur.Ver.Artırım Oranı :                                                                                                              0,35

2011 Yılı Kurm.Ver.Artırım Tutarı:                                                                                           350.000,00 TL

2011 Yılı Vergti Affı Kapsamında Ödenecek Kur.Ver.  350.000 x 0,15 =                    52.500,00 TL     

2011 Yılı Artırılan.Kur.Ver.Mat.’nın %18: 350.000 x 0,18 =                                             63.000,00 TL

 

2011 Yılı Hesaplanan KDV Toplamı:                                                                                        1.100.000,00

2011 Yılı KDV Artırım Oranı :                                                                                                                      %3,5

2011 Yılı Vergi Affı Kapsamında Ödenmesi gereken .KDV. 1.100.000 X %3,5:          38.500,00 TL

2011 Yılı Vergi Affı Kapsamında ÖDENECEK KDV:                                                               63.000,00 TL

Görüldüğü gibi, KDV kapsamında ödenecek vergi tutarı, artırılan kurumlar vergisi matrahının yüzde 18’inden düşüktür. Burada Ödenecek KDV tutarı 38.500 TL değil 63.000 TL’dir. Dolayısıyla 2011 için kurumlar vergisi matrah artırımı PLANLAMAYAN şirket bu durum karşısından 2011 yılı için kurumlar vergisi matrahını da artırmak zorunda kalabilecektir. Böyle bir durumda, konu henüz netleşmese de, Maliye idaresi,  2011 yılı kurumlar vergisi için matrah artırımı yapmak zorundasınız diyebilecektir.
 

İndirimli Oranlı Mal veya Hizmet Satanlara Büyük Haksızlık

Yukarıda yer verdiğimiz tebliğ hükmünden de açıkça görüleceği üzere KDV matrah artırımında artırılan kurumlar vergisinin yüzde 18’i ile kıyaslama yapılmaktadır. Peki faaliyeti yüzde 8 veya yüzde 1 KDV’li ürün teslimi olan firmalar için bu büyük haksızlık değil midir? Evet kesinlikle HAKKANİYETE uymayan bir uygulama olmuştur.

Örneğin faaliyeti un imalatı olan bir un fabrikasının tüm satışları yüzde 1 KDV’li iken KDV matrah artırımında ARTTIRILAN BU TUTARI, bu firmanın artırılan kurumlar vergisi matrahının yüzde 18’i ile kıyaslama yapıyorsunuz. Bu büyük bir haksızlık değil midir? Maliye idaresini bu konuda çözüme davet ediyoruz.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM