YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.com E-Fatura & E-Defterlere Hacker Saldırıları ve Korunma Yöntemi

Tarih: 21.06.2016

 

 

Değerli okurlarım, E-fatura ve E-defter kullanan mükelleflere yönelik son dönemlerde Hackerlar tarafından E-defter kayıtlarının bulunduğu bilgisayarlara virüs gönderilmekte ve E-defter kayıtlarının bulunduğu dosyalar kilitlenmekte ve karşılığında para talep edilmektedir. Talep edilen paralar verilse dahi dosyalar açıldığında e-defter kayıtlarının bozulduğu görülmektedir.

E-defter kayıtlarının yeniden oluşturulması ve e-defter beratlarının yeniden GİB sistemine yüklenmesi bir sürü iş yükü yaratmaktadır.

Firmaların bu tür durumlara hazırlıklı olması bakımından, e-defter beratları GİB sistemine yüklenir yüklenmez düzenli olarak e-defter kayıtlarının hem şirketimizde ayrı bir yerde yedeğinin alınması hem de Entegratör firma ile iletişime geçip Entegratör firma nezdinde de e-defter kayıtları yedeğinin alınmasının sağlanması gerekmektedir.

Virüs sonucu e-defter kayıtlarının silinmesi sonucu neler yapılması gerekiyor? İşte bu noktada aşağıda örneği verilen bir dilekçe hazırlanıp bununla beraber Yeminli Mali Müşavir tasdik raporu yazılması gerekmektedir. E-Defter kayıtları silinen firmanın aşağıdaki tabloyu hazırlayıp Yeminli Mali Müşavirin onayına sunması gerekmektedir.

Öncelikle firma prosedür gereği e-defter beratlarının (hangi aylar silindiyse o aylara ait beratların) silinmesini talep edecek ardından tekrar yeniden yüklenilmesini talep edecektir.

E-defter Beratı Silinmesi İstenen Dönemlere Ait Bilgiler:

Tablo 1 :

 

Dönemi

Borç Dip Toplamı

Alacak Dip Toplamı

Yevmiye Başlangıç No

Yevmiye Bitiş No

Hesaplanan KDV

Toplam

KDV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tablo 1 (Devamı) :

 

Dönemi

İndirilecek KDV

İndirimler Toplamı

Ödenecek KDV

Devreden KDV

Silinmesi İstenen Aydan Önceki Yevmiye Başlangıç No

Silinmesi İstenen Aydan Önceki Yevmiye Bitiş

No

Silinmesi İstenen Aydan Sonraki Yevmiye Başlangıç No

Silinmesi İstenen Aydan Sonraki Yevmiye Bitiş

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elektronik Defter Kayıtları Yeniden Oluşturulan Dönemlere İlişkin Bilgiler:

Tablo 2 :

 

Dönemi

Borç Dip

Toplamı

Alacak Dip Toplamı

Yevmiye Başlangıç No

Yevmiye Bitiş No

Hesaplanan KDV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2 (Devamı) :

 

Dönemi

Toplam

KDV

İndirilecek KDV

İndirimler Toplamı

Ödenecek KDV

Devreden

KDV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NA

Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı

(Elektronik Defter ve Belge Yönetim Müdürlüğü (31)

 

 

Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı / ANKARA

 

……….. Vergi Dairesinin …………….. vergi kimlik numaralı mükellefiyiz.

               

…/…./2016 tarihinde E-defter kayıtlarımızın bulunduğu bilgisayara ................……. virüsü bulaşmıştır. Bunun sonucunda e-defter kayıtlarımız bozulmuştur. Bu durumun tespitine yönelik ………………………………………………………….(VERİ KURTARMA FİRMASININ ÜNVANI YAZILACAK) firması tarafından veri kurtarma işlemine tabi tutulmuş ancak başarısız olunmuştur. Veri kurtarma firmasının veri kurtarma işlemi sonucu verdiği teknik rapor ektedir.(EK:1)

               

Muhasebe kayıtlarının tutulduğu veri tabanında kayıp olmadığı için buradan e-defter kayıtları oluşturulabilecektir. E-defterler şirket merkezinde tek parçadan oluşmaktadır.

               

Bozulan elektronik defter kayıtlarının yeniden oluşturulmasına yönelik, E-Defter beratı silinmesi istenen dönemlere ait bilgiler ile elektronik defter kayıtları yeniden oluşturulan dönemlere ait bilgilerin tespitine yönelik Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu ektedir. (EK:2)

 

……/……./2016 aylarına ilişkin yeni E-Defter Beratlarının GİB sistemine yüklenebilmesi için, GİB sisteminde yüklü bulunan …../-……/2016 aylarına ilişkin eski E-Defter beratlarının silinmesini arz ederiz.

 

………………….LTD/A.Ş.

EKLER
1-Veri Kurtarma Teknik Raporu

2- YMM Tasdik Raporu

 

 

ADRES:

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM