YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comDanıştayın Kıdem Tazminatı Hesaplamasındaki Kararı!

Tarih: 24.05.2016

 

Değerli okurlarım; bu haftaki yazımda kıdem tazminatına esas olan ücretin belirlenmesinde çıplak ücret mi yoksa giydirilmiş ücretin mi dikkate alınacağını konusunu en son verilmiş Danıştay kararı çerçevesinde ele alacağım.

Dava işçi ve işveren arasında cereyan etmiş ve işveren işçisini bildirimsiz olarak işten çıkarmış ve çıplak ücreti üzerinden tazminat hesaplamıştır. İşçi, kıdem tazminatının sadece aldığı ücret değil bütün ayni ve nakdi yan hakları da içerecek şekilde hesaplanmasını istemiş ve konu yargıya intikal etmiştir.

Danıştay 3. Dairesinin E.2015/27588, K. 2015/30902 sayılı kararına göre;

Kıdem tazminatına esas alınacak olan ücretin tespitinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler göz önünde tutulur. Buna göre ikramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır. İşçiye sağlanan özel sağlık sigortası yardımı ya da hayat sigortası prim ödemeleri de para ile ölçülebilen menfaatler kavramına dahil olup, tazminata esas ücrete eklenmelidir. Satış rakamları ya da başkaca verilere göre hesaplanan prim değişkenlik gösterse de, kıdem tazminatı hesabında genişletilmiş ücret kavramı içinde değerlendirilmelidir. 

Bu kararda dikkatimi çeken şey, işçilere ödenen özel sağlık ve hayat sigortasının da kıdem tazminatına dahil edilmesi gerektiği hususunun özel olarak belirtilmiş olmasıdır. Çalışanlarına özel sigorta yaptıran şirketlerin kıdem tazminatı hesaplamalarında bu durum genellikle göz ardı edilir. Hatta çalışan ve kıdem tazminatını alan personellerin bir kısmı da bu durumun farkında değillerdir.

Görüldüğü gibi, kıdem tazminatları sadece çıplak ücret değil işçiye sağlanan bütün menfaatlerde dikkate alınarak hazırlanmalı. Konuyla ilgili verilmiş olan bu en son Danıştay kararının emsal olup önemli olduğunu düşünüyorum.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM