YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comDÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN UYGULAMALI AÇIKLAMASI

Tarih: 26.09.2020

1) Dönem sonlarında küsürat bakiyeleri nasıl kapatılır ve terse dönen hesaplar hangi hesaba virmanlanır? Uzun vadeli gider ve krediler hesapları nasıl kapatılır? 

Dönem sonunda öncelikle küsürat bakiyesi veren hesaplar 689 (KKEG) ve 679 hesap ile kapatılır. Ayrıca terse düşen bakiyelerde  kapatılır; 

Örneğin alacak bakiyesi veren 120 hesaplar 340 hesaba be borç bakiyesi veren 320 hesaplar ise 159 nolu hesaba virmanlanır ve ertesi yıl açılış fişinden sonra tekrar eski hesaplarına kaydedilir. 

----------------------------------31.12.XXX----------------------------------

120
          XXX 

340      XXX

Terse dönen hesabın ilgili hesaba virmanı

-----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------31.12.XXX---------------------------------

  159 XXX 

320        XXX

Terse dönen 320 lerin 159 hesaba virmanı

------------------------------------------------------------------------------------

 
Ayrıca 280 nolu hesapta izlenen tutarlar yılın bitmesiyle beraber 180 nolu hesaba virmanlanır. Şöyleki;

31.12.2009 sonunda 280 nolu hesapta 50.000 TL bakiye bulunsun ve bunun 30.000 TL’si 2010 yılına ve geri kalan 20.000 TL ise 2011 ve sonraki yıllara ait olsun. Virmanlama şöyle yapılır;

------------------------------------------31.12-------------------------------------------

180      30.000 

280            30.000

Uzun vadeli giderlerin kısa vadeli giderlere aktarılması

---------------------------------------------------------------------------------------------

Aynı şekilde yukarıdaki mantığın aynısıyla uzun vadeli krediler hesabı da kısa vadeli krediler hesabına aktarılır

------------------------------------------------31.12-----------------------------------------

400            XXX

 

300            XXX

Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kredilere aktarılması

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 
2) Dönem sonlarında satışların maliyeti nasıl bulunur ve muhasebe kaydı nasıldır?

Cevap) 150 nolu ilk madde ev malzeme hesabının stokta kalan kısmı hariç geri kalan kısmı tamamı 710 nolu hesaba virmanlanır 

------------------------------------31.12------------------------------------------

710            XXX

150    XXX

Satışı yapılan stokların direkt ilk madde giderine virmanlanması

------------------------------------------------------------------------------------
 

3) 710-720 ve 730 nolu hesaplar dönem sonunda nasıl kapatılır?, 

Cevap) Bu hesaplar yansıtma hesapları yardımıyla 151 yarı mamuller – üretim hesabına alınır

------------------------------------------------31.12------------------------------------------

151      XXX

                                                           711      XXX

                                                           721      XXX

                                                           731      XXX,

Giderlerin yarı mamullere aktarılması

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------31.12------------------------------------------

711      XXX

721      XXX

731      XXX

                                                           710      XXX

                                                           720      XXX

                                                           730      XXX,

Gider ve yansıtma hesaplarının kapatılması

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 

4) Dönem sonunda 151 yarı mamuller hesabını nasıl kapatacağım?

Cevap) Yıl sonunda yarı mamuller hesabında kalan yani şirketin yarı mamul stoklarında görünen tutar hariç kalan tutar 152 mamuller hesabına aktarılır. Şöyle ki;

----------------------------------------31.12-----------------------------------------------

152      XXX 

151    XXX

Yarı mamullerin giderlere aktarılması

------------------------------------------------------------------------------------------------
 

5) Dönem sonlarında 152 mamuller hesabını nasıl kapatacağım,

Cevap) Yıl sonunda stok sayımı yapılır ve mamullerde stokta kalan tutar hariç geri kalan 152 deki tutarın tamamı satılan mamul maliyeti hesabına atılır

------------------------------------------------31.12-----------------------------------------------

620            XXX 

152    XXX

Mamullerin satılan mamul maliyeti hesabına aktarılması

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


6) Dönem sonunda 700’li hesaplarda izlediğimiz gider hesaplarını nasıl kapatacağım?
 
Cevap) Dönem sonlarında 700 lü hesaplarda hesaplarda izlenen gider hesaplarını yansıtma hesapları yardımıyla gelir tablosu hesaplarına aktarırız

---------------------------------------------------31.12----------------------------------------

630            XXX

631            XXX

632            XXX

660            XXX 

751            XXX

761            XXX

771            XXX

781            XXX

Gider hesaplarının gelir tablosu hesaplarına aktarılması

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

7) Dönem sonlarında 700’lü yansıtma ve gider hesaplarını nasıl kapatacağım, 

Cevap) Dönem sonlarında hem yansıtma hemde gider hesapları karşılıklı olarak kapatılacaktır.

------------------------------------------31.12-----------------------------------------

751      XXX

761      XXX

771      XXX

781      XXX 

750            XXX

760            XXX

770            XXX

780            XXX

Gider ve yansıtma hesaplarının kapatılması

------------------------------------------------------------------------------------------
 

8) Dönem sonunda dönem karı ve yasal yükümlülükler karşılığı nasıl hesaplanır?

Cevap) Tüm yansıtma hesapları yapılıp ilgili hesaplara aktarıldıktan sonra ve satınla mamul hesabı belirlendikten sonra 600 lü hesapların mizanı alınır ve gelir ile gider hesapları arasındaki fark gelir hesaplarının lehine ise yani ticari kar çıkmışsa buna kanunen kabul edilmeyen giderleri de ekleriz ve çıkan rakamı yüzde 20 ile çarpıp aşağıdaki kaydı yaparız

-------------------------------------31.12-------------------------------------------

691
            XXX 

370            XXX

Kurumlar vergisi karşılığı ayrılması

----------------------------------------------------------------------------------------

Bu işlemi yaptıktan sonra 600 lü hesapların mizanı bir daha alınır ve gelir tablosu tanzim edilir.

 

9) Dönem sonunda şirketin Dönem Kar/Zararı hesabı nasıl oluşturulur.
 
Cevap) Gelir tablosu kalemlerini karşılıklı olarak kapatmak gerekir. Aşağıdaki kaydın yapılması lazım,

-------------------------------------------------31.12----------------------------------------------

600      XXX

601      XXX

602      XXX

640      XXX

642      XXX

643      XXX

644      XXX

645      XXX

646      XXX

647      XXX

671      XXX

679      XXX 

690            XXX

Gelir hesaplarının dönem kar/zararına aktarılması

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Daha sonra gider hesaplarını dönem kar zararına aktarırız,

---------------------------------------------------31.12---------------------------------------------

690      XXX

 

610            XXX

611            XXX

612            XXX

620            XXX

621            XXX

622            XXX

623            XXX

630            XXX

631            XXX

632            XXX

653            XXX

654            XXX

655            XXX

656            XXX

657            XXX

658            XXX

680            XXX

681            XXX

689            XXX

Gider hesaplarının dönem kar/zararına devri

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Yukarıdaki işlem sonucu dönem karı hesabımız (690 hs) alacak bakiyesi veriyorsa bunu ters kayıtla dönem net karına aktarırız. Şöyle ki;

-----------------------------------------------31.12-----------------------------------------

690      XXX 

                                                           691      XXX

                                                           692      XXX (Dön net kar/zarar hesabı)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Daha sonra bu hesabı bilanço hesabı olan dönem net karına aktarırız 

-----------------------------------------------31.12-----------------------------------------

692      XXX 

570            XXX

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bu işlemin ardından 193 nolu hesaptaki tutar 371 hesaba devredilir. Ancak bunu yaparken 371 hesap 370 hesabı geçmemeli. 

---------------------------------------------31.12---------------------------------------

371      XXX 

193            XXX

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ertesi yıl nisan ayında kurumlar vergisinin ödenmesiyle birlikte 370 ve 371 hesap karşılıklı kapatılır. 

---------------------------------------26.04-----------------------------------------

370      XXX 

371            XXX

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 

 

 

GÜNDEM