YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comKrediyle Alınan Taşınmazlar İle Sabit Kıymetlerin Faiz Giderlerinde Önemli Bir Hatırlatma

Tarih: 05.04.2016


 

Değerli okurlarım, kurumlar vergisi beyannamelerinin yavaş yavaş hazırlanmaya başladığı şu dönemde krediyle alınan sabit kıymetlerle ilgili önemli bir hatırlatma yapmak istriyorum. Krediyle alınan sabit kıymetler için ödenen faizler aktifleştirme döneminin sonuna kadar maliyete ilave edilmelidir.

Bir başka deyişle krediyle alınan sabit kıymetlere ait faiz ödemeleri gider değil satın alındığı hesap döneminin sonuna kadar maliyete ilave edilmelidir.

Oysa uygulamada sıklıkla yapılan hataların başında krediyle alınan binek veya ticari araçlara ait faiz ödemelerinin ilk yıl gider hesaplarına atılması gelmektedir.

163 seri nolu VUK ve 187 seri numaralı GVK Genel Tebliğinde Yatırım finansmanında kullanılan kredilerle ilgili faiz ve kur farklarının kuruluş dönemine ait olanlarının (maddi duran varlığın alındığı tarihten ilgili hesap döneminin sonuna kadar) aktifleştirilerek yatırımın maliyetine ilave edilmesi ve amortisman yoluyla giderleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. İşletme dönemine(hesap döneminden sonraki dönemlere ) ait faiz ve kur farklarının doğrudan gider yazılması veya maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması mükellefin tercihine bırakılmıştır.

Örnek: ABC .A.Ş. 01.01.200X tarihinde bankadan 150.000 TL kredi çekerek aktifine bir binek araç almıştır. Krediye ilişkin faiz ödemeleri aylık 5.000 TL’dir.

------------------------------------01.01.200X------------------------

102 BANKALAR  150.000

                                   300 BANKA KREDİLERİ   150.000

Banka kredisi kaydı

---------------------------------------------------------------------------

En çok yapılan hata:

Şirketin ilk ay gelen faiz faturasının tutarı 5.000 TL olup aşağıdaki kaydın yapıldığı görülmüştür.

 ------------------------------------01.02.200X------------------------

780 FİNANSMAN GİDERLERİ  5.000

                                   300 BANKA KREDİLERİ   5.000

Banka kredisi faiz ödeme kaydı

--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Ayrıca şirket ilk ay 10.000 TL anapara ödemesinde bulunmuştur.

-----------------------------------------01.02.200X-----------------------

300 BANKA KREDİLERİ  10.000

                                   102 BANKALAR  10.000

Banka kredisi anapara ödemesi

-------------------------------------------------------------------------------


Görüldüğü üzere şirket ödemiş olduğu banka kredi faizinin doğrudan finansman giderlerine kayıt etmek suretiyle işlemini tamamlamıştır. Oysa 200X yılının sonuna kadar ödenecek olan faizlerin doğrudan giderler hesabına değil taşıtın maliyetine intikal ettirilmesi gerekmekteydi.

Doğru uygulama:

Şirketin ilk ay gelen faiz faturasının tutarı 5.000 TL olup aşağıdaki kaydın yapıldığı görülmüştür.

 ------------------------------------01.02.200X------------------------

254 TAŞITLAR   5.000

                                   300 BANKA KREDİLERİ   5.000

Banka kredisi faiz ödeme kaydı

---------------------------------------------------------------------------


Ayrıca şirket ilk ay 10.000 TL anapara ödemesinde bulunmuştur.

-----------------------------------------01.02.200X-----------------------

300 BANKA KREDİLERİ  10.000

                                   102 BANKALAR  10.000

Banka kredisi anapara ödemesi

-------------------------------------------------------------------------------

 

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM