YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comYeni SGK Teşvikinin Muhasebe Kaydı

Tarih: 09.03.2016

14 Ocak 2016 Perşembe TBMM görüşülen ve kabul edilen 6661 Sayılı “Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” da yer alan 17 nci madde düzenlemesiyle işverenlerin rekabet gücünün artırılması ve kayıtlı istihdamın teşviki, asgari ücretle çalışanların yoğunlukta olduğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi amacıyla 5510 sayılı Kanuna geçici 68 inci madde eklenerek işletmelere sigorta primi desteği sağlandı. Bu destek personel başına 99,99 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu SGK desteğinin nasıl muhasebeleştirileceği aşağıda gösterilmiştir.

Örneğimizdeki 1.000 TL’lik SGK ödemesinin 200 TL sinin 5510 sayılı kanundan 100 TL’sinin ise 6661 sayılı kanundan kaynaklandığını varsayalım.

 

----------------------------------------------------/-------------------------------------------------

770.01 GEN.YÖN.GİD.                                 3.900

            770.01.001 Brüt Ücret

            770.01.002 SGK İşveren Payı

            770.01.003 SGK İşveren İşsizlik Payı

136 DİGER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS            100

            136.01 Asgari Geçim İndirimi

 

                                     360.01 ÖDE.VER.FON.                                      500

                                              360.01.001 İşçi G.V.      480

                                              360.02 Damga Vergisi         20

                                     361 ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES.            1000

                                          361.01 SGK İşçi Payı

                                              361.02 SGK İşçi İşsizlik Payı

                                              361.03 SGK İşveren Payı

                                              361.04 SGK İşveren İşsizlik Payı

                                     335 PERSONELE BORÇLAR                          2500

Ücret Bordrosu tahakkuk kaydı

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------/---------------------------------------------------

360 GELİR VERGİSİ                   100

         360.01 Gelir Vergisi 

                                         136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS.         100

                                                136.01 Asgari Geçim İndirimi

AGİ’nin Ödenecek Gelir Vergisine Mahsubunun Muhasebe kaydı

--------------------------------------------------/---------------------------------------------------

--------------------------------------------------/---------------------------------------------------

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES.            1000

   361.01 SGK İşçi Payı

   361.02 SGK İşçi İşsizlik Payı

   361.03 SGK İşveren Payı

  361.04 SGK İşveren İşsizlik Payı


102 BANKALAR                       700

602 DİĞER GELİRLER              300

602.01 5510 Sayılı teşvik  200

602.02. 6661 Sayılı teşvik 100

--------------------------------------------------/---------------------------------------------------

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM