YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comCeza Yememek İçin Yıl Sonunda Bunları Yapın - 1

Tarih: 22.12.2015

Değerli okurlarım, bir önceki yazımda seçim sonrası vergi incelemelerinin arttığına ve bir inceleme esnasında bilmeniz gereken bazı püf noktaların neler olduğuna değinmiştim. Vergi incelemelerinde işinize oldukça yarayacak temel kontrollerin henüz incelemeye girmeden önce 31.12 tarihi itibariyle yapılması halinde şirketinizin vergi cezası riskini minimuma düşürmüş olacaksınız. Bunların neler olduğuna kısaca değinelim;


1. 2015 yılı dönem sonu işletme stoklarında yer alan hammadde, yarı mamul, mamul, ticari mal ve benzeri stokların değerlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 186. maddesine uygun olarak tespit edilmiş miktarları ve tutarları aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde doldurulması gerekmektedir. Söz konusu bu tablonun daha sonra envanter defterine yapıştırılması gerekmektedir.

 

 

Dönem Başı Stok

Dönem İçi Alış

Satıştan İadeler

Dönem İçi Satış

Alıştan İadeler

Dönem Sonu Stok

Hammadde

Miktar

 

 

 

 

 

 

Tutar

 

 

 

 

 

 

Yarı Mamül

Miktar

 

 

 

 

 

 

Tutar

 

 

 

 

 

 

Mamül

Miktar

 

 

 

 

 

 

Tutar

 

 

 

 

 

 

Ticari Mal

Miktar

 

 

 

 

 

 

Tutar

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2015 yılı dönem sonunda işletmede mevcut bulunan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alış bedeli, aktife alınma tarihi, 2015 yılı sonu itibariyle net aktif değeri ve 2015 yılı için hesaplanan amortisman ve tükenme paylarının birim başına tutarları aşağıdaki tabloya doldurulup muhafaza edilmesini tavsiye ediyoruz. Zira, işletmelerde amortisman listelerinde bunların hali hazırda olması tablonun doldurulmaması gerektiği anlamına gelmemelidir. Çünkü amortisman listelerinde yapılan bir hatayı bu listeyi doldururken görmek pekala kolaydır.

Maddi Duran Varlıklar

Duran varlık adı

Alış tarihi

Alış Bedeli

Maliyete dahil edilen müteferri giderler

Kullanılan Amortisman Yöntemi

2015 yılı Ayrılan Amortisman tutarı

2015 Yılı Sonu Net Aktif Değeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Duran varlık adı

Alış tarihi

Alış Bedeli

Maliyete dahil edilen müteferri giderler

2015 yılı Ayrılan Amortisman tutarı

2015 Yılı Sonu Net Aktif Değeri

 

 

 

 

 

 

 

3. 2015 yılı içerisinde elden çıkarılmış olan maddi veya maddi olmayan duran varlık varsa elden çıkarılma tarihi, bedeli ve varsa satış sözleşmesi ile ilgili tablonunda muhakkak doldurulması gerekmektedir. Daha sonra doldurulan tabloya istinaden muhasebe fişleri birebir kontrol edilmelidir. Gayrimenkul satış kazancı istisnasından yararlanılmışsa eğer, gayrimenkulün alımına ait tapu fotokopisi ile satımına ait tapu fotokopisi muhakkak bu tabloya ek yapılmalıdır. Zira, tablonun tamamen doldurulması durumunda cezalı tarhiyata neden olabilecek bir satış işleminin olması pek kolay değildir.

Duran Varlık Adı

Alış Tarihi

Alış Bedeli

Satışın Yapıldığı Döneme Kadar Olan Birikmiş Amortisman Tutarı

Satış Tarihi

Net Aktif Değeri

Satış Bedeli

Yevmiye

Defteri

Kayıt Tarih / Yevmiye No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. İşletmenin 2015 yılı sonu itibariyle yabancı para stokuna ilişkin aşağıdaki tablonun doldurulması gerekmektedir. Bu tablonun doldurulması halinde de yabancı para işlemlerinde vergiyi etkileyebilecek bir hatanın oluşması ihtimali son derece düşük olacaktır. Muhakkak ki bu ve yukarıdaki tabloların kontrolünün bir uzman tarafından yapılması gerekmektedir.

Yevmiye Kayıt Tarihi

Aktife Alınış Tarihi

Aktife Alınan Kur

Yev.

No

Hesap Adı

Açıklama

Defter Değeri

Döviz Tutarı

Değerleme Günü Kuru

Değerleme
Sonucu

Deftere Kaydedilen Kur Farkı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Aktifte kayıtlı alacak veya borç senetlerinin tutarı, vadesi, reeskont işlemi yapılmışsa eğer işleme esas alınan faiz oranının kontrol edilmesi gerekmektedir. Reeskont tutarının hesaplanmasında; faiz oranı olarak reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranı değil, kısa vadeli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı esas alınır. Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi web sitesinden senetlere uygulanan faiz oranının karşılaştırmasına muhakkak bakılıp ilgili sayfanın çıktısı alınmalıdır.

NOT: Tüm bu tablolar ve ilgili dökümanlar bir dosyada muhafaza edilmelidir.

Mail listemize kayıt olmayı unutmayın, yazının devamı gelecek…

MAİL LİSTEMİZE KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYIN

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM