YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comE-Fatura ve E-Defter Uygulamalarının Kapsamı Genişletildi

Tarih: 25.08.2015

Değerli okurlarım, bilindiği üzere 20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle e-Fatura ve e-Defter uygulamalarının kapsamı genişletildi ve bazı mükellefler için ihracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirildi.

ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA KULLANMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MÜKELLEFLER

a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

b) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ dan lisans alan mükellefler. (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.)

c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır.

İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA UYGULAMASI

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, Katma Değer Vergisi Kanununun Mal ve Hizmet İhracatı başlıklı 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar ihracat işlemlerinde de e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 

E-DEFTER VE E-FATURA KULLANIMINA GEÇME ZAMANI

Mükelleflerin elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zamanı, şartları sağlama tarihlerine bağlı olarak değişmekte olup aşağıdaki gibidir:

 

MÜKELLEFLER

E-DEFTER VEYA E-FATURA KULLANIMINA GEÇME ZAMANI

(a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler

01.01.2016 tarihinden itibaren

(a) bendindeki şartı, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler

İlgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren

(b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan 20.06.2015 tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler

01.01.2016 tarihinden itibaren

(b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan  20.06.2015 tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler

Lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, Katma Değer Vergisi Kanununun Mal ve Hizmet İhracatı başlıklı 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar

İhracat işlemlerinde de 01.01.2016 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM