YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comAralık Ayında Yapılması Gerekenler!

Tarih: 16.12.2014

Değerli okurlarım, Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde şirketlerin muhasebe departmanlarında çalışan arkadaşların aşağıdaki konulara ayrı bir önem vererek gerekli kontrolleri yapmaları gerekmektedir.

1) Şirketin dava edilmiş cari alacakları ile ilgili olmak suretiyle avukatlarla iletişime geçilmelidir. En geç 31.12 tarihine kadar avukattan alınan cari alacaklarla ilgili dava dosyalarının ilgili denetçiye veya şirketin mali müşavirine sunulması gerekmektedir.

2) Önceki aylara ait kayıtlara girilmeyen faturanın olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ocak 2014 dönemine ait bir fatura en geç 31.12. 2014 tarihinde kayıtlara girilebileceğinden KDV indirimi açısından gerekli kontrollerin yapılması gerekmektedir.

3) Cari hesaplarla ilgili mutabakatların mutlaka yapılması gerekmektedir. Mutabakat mektuplarına ait dosyanın ilgili denetçiye veya şirketin mali müşavirine sunulması gerekmektedir.

4) Yıl içerisinde Gayrimenkul satış kazancı istisnasından yararlanılmak suretiyle sabit kıymet satışı yapılmışsa söz konusu sabit kıymete ait tapu alım ve satım belgesi ise tapu harcı ödeme belgesinin ve yevmiye kayıtlarını gösteren fiş çıktısının bir dosya ile ilgili denetçiye veya şirketin mali müşavirine sunulması gerekmektedir.

5) Geçmiş yıllara ait sabit kıymet satışlarından kaynaklanan bir yenileme fonu var ise ve 54 Hesap grubunda takip ediliyorsa söz konusu hesabın 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar hesabına virmanlanıp virmanlanmayacağı kontrol edilmelidir. Zira, 2012 yılında yapılan satıştan doğan kar yenileme fonunda takip ediliyorsa en geç 31.12.2014 tarihinde 679 hesaba virmanlanmalıdır.

6) Yıl içinde şirketten para çeken ortaklara adat yapmak üzere Aralık ayından fatura ayrılması gerekmektedir. Şirketten hangi ortaklar para çekmişse o ortaklara adat yapmak üzere Aralık ayı seri numarasından ayrı ayrı fatura ayrılmalıdır.

7) İmalatçı işletmelerin stok sayımlarını yapıp söz konusu sayıma ait tutanağı envanter defterine yapıştırmaları gerekmektedir.

8) Amortisman listeleri kontrol edilip geçmiş yıllarda binek otomobiller için AYRILMAYAN kıst amortismanın kalan kısmının amortisman giderlerine intikal ettirilip ettirilemeyeceğinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

9) Dönem içinde gider karşılığı ayıran firmaların söz konusu karşılıklara ait faturaların en geç 31.12. tarihine kadar işletmeye ulaşıp ulaşmadıklarının kontrol edilmesi gerekmektedir.

10) Borç bakiyesi veren 320 hesapların 159 hesaba ve Alacak bakiyesi veren 120 hesapların 340 nolu hesaba virmanlanması gerekmektedir. Zira bu uygulamanın sadece 31.12 tarihinde değil yıl içinde de yapılması gerekmektedir.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM