YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comKDV ve Muhtasar Beyannamesinde Bunlara Dikkat – 2

Tarih: 08.10.2014

Değerli okurlarım, bundan önceki yazımızda işletmeye alınan araçların binek veya ticari ayrımında yapılan hatalar nedeniyle KDV beyannamesinde düzeltme verilmesi gerektiğine değinmiştik. Aracın ruhsatında ticari yazması onun ticari araç olmadığı anlamına geldiğinden bahsettik. Yine Peşin ödenen kiralarda da en çok yapılan hatanın stopajın tek seferde değil aylar itibariyle hesaplandığından bahsettik. Bir başka deyişle kira peşin ödeniyorsa stopajda peşinen tek seferde muhtasar beyannamede beyan edilmelidir.

Yazımızın bu bölümünde yine hem KDV hem de Muhtasar da en çok yapılan hatalarla ilgili diğer hususlardan ikisine değineceğiz.

a) Devreden KDV Varsa Çok Sayıda KDV Düzeltme Beyannamesi Vermeye Gerek Yok

KDV beyannamesinde devreden KDV si olan işletmelerde devreden KDV tutarının beyannameye bir kez yanlış girilmesi halinde sonraki bütün aylara ait KDV beyannamelerinde devreden KDV tutarı yanlış olmaktadır. Özellikle de KDV iadesi alan işletmeler için önceki aylara ait devreden KDV tutarını düzeltmek son derece önem arz etmektedir.

Örneğin Mart 2014 döneminde devreden KDV tutarındaki 1 liralık bir değişim hatanın fark edildiği döneme kadar olan tüm beyannamelerin devreden KDV tutarını etkilediğinden bir anda onlarca düzeltme KDV beyannamesi verilmekteydi.

Mükellef aleyhine olan bu işlemin idare farkına varmış olacak ki 60 nolu KDV sirkülerinde bu uygulamaya Bakanlık tarafından son verilmiştir.

60 Nolu KDV Sirkülerinde "Düzeltme beyannamesinin verildiği dönemden en son vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesine kadar, bu düzeltme neticesinde aradaki vergilendirme dönemlerinde ödenecek bir vergi çıkmaması kaydıyla, her bir dönem için ayrı ayrı düzeltme beyannamesi verilmesine gerek bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu tür durumlarda düzeltmenin yapıldığı vergilendirme dönemi ile en son vergilendirme dönemine ilişkin, düzeltme beyannamesi verilmesi yeterli olacaktır."

Bir başka deyişle örneğin Mart 2014 de beyannamenin hatalı olduğunu Mayıs 2015’de farkettiysek sadece Mart 2014 ve Mayıs 2015 KDV beyannamelerini düzeltmemiz yeterli olacak aradaki beyannameler için düzeltme KDV beyannamesi vermeye gerek kalmamıştır.

b) Gider pusulasıyla ödenen ücretlerde yapılan stopaj hatası

Bilindiği üzere gider pusulasıyla çok çeşitli ödemeler yapılabilmektedir. Zira, gider pusulasıyla yapılan ödeme karşı taraf için serbest meslek kazancının tarifine giriyorsa en çok hata burada yapılmaktadır. Çünkü işletmeler satın almış oldukları hizmet için gider pusulasında yüzde 10 stopaj hesaplamaktadır. Oysa serbest meslek kazancının tanımına bakacak olursak; GVK 65 ‘e göre

“Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmıyan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır”

Örneğin, makine montajı yapan bir kişiye gider pusulasıyla yüzde 10 stopaj yapılamaz veya seminer vermek için gelen bir hocaya yüzde 10 stopaj yapılamaz. Yapılan iş, özel bir mesleki bilgi gerektiriyorsa yüzde 10 değil yüzde 20 stopaj yapılması gerektiğini önemle hatırlatırım.

Devam edecek….

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM