YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comKDV ve Muhtasar Beyannamesinde Bunlara Dikkat – 1

Tarih: 30.09.2014

Değerli okurlarım, son zamanlarda birçok işletmeye geçmiş dönem beyannameleriyle ilgili vergi dairelerinden yazılar gelmektedir. Maliye idaresinin her geçen gün denetim tekniklerini teknolojiyi de kullanarak artırması geçmiş dönemlerde yapılan hataların kolaylıkla tespitini sağlamaktadır. Zira, Maliye İdaresi son yılların aksine bir firmayı baştan sona incelemek yerine çok sayıda firmayı sınırlı incelemek suretiyle çok daha etkin bir denetim politikasını benimsediğini görüyoruz.

İşte bu nedenle işletmelerin KDV ve Muhtasar beyannamelerinde dikkat etmeleri gereken hususlara bu yazı dizisinde etraflıca değinmeye çalışacağız.

a) İşletmeye Alınan Araçların KDV sinde Yapılan Çoğu Şirket Hata Yapıyor

İşletmelere alınan araçlarda birçok işletme aracın ruhsatına bakmak suretiyle söz konusu aracın binek mi yada ticari mi olduğuna karar vermektedir. Zira ruhsatta ticari araç yazıyorsa KDV sini indirim konusu yapmaktadırlar. Oysa 60 seri Nolu KDV sirküsünde binek araçların tanımına yer verilmiş olup söz konusu tanımda aracın ruhsatına hiçbir şekilde değinilmemiştir.

60 Seri nolu KDV sirkülerinin 5.10 bölümünde uzunca bir tanım yapılmıştır. Ancak okuyucunun aklında kolayca kalması için şöyle bir tanımlama yapabiliriz;

Eğer satın alınan aracın arkasında küllük, emniyet kemeri varsa veya şoförle arkayı ayıran bir bariyer yoksa bu aracın ruhsatında ticari de yazsa KDV yönünden ve Kurumlar Vergisi yönünden binek araç olarak değerlendirilecektir. Ve söz konusu aracın KDV si indirim konusu yapılamayacaktır.

Küçük ama çok önemli olan bu detayın kesinlikle gözlerden kaçmaması gerektiğini önemle belirtmek isterim.

b) Peşin Ödenen Kiralarda Yapılan Büyük Hata

İşletmelerin faaliyet gösterdikleri bina için  peşin olarak ödedikleri kira ödemelerinde stopajın da peşin olarak beyan edilip ödenmesi gerektiğine bir önceki yazımızda değinmiştik. Ancak, o yazıdan sonra tarafıma çok sayıda mail geldi. Bu maillerin ortak özelliği ise bir çok şirketin halen bu hatayı devam ettirmesidir.

Unutulmaması gerekir ki gelir vergisi kanununda vergiyi doğuran olay tahakkuk değil elde etme esasına dayandırılmıştır. Dolayısıyla kiranın peşin ödenmesi durumunda vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş olduğundan peşin ödenen tutarın tamamı üzerinden stopaj yapılması gerekmektedir. Oysa işletmelerin bazıları kirayı peşin olarak çek vermek suretiyle ödemektedirler. Söz konusu bu çekler ise şirketin mali müşavirine ulaştırılmadığı takdirde muhtasarda aylık stopaj yapılmaya devam edilmektedir. Yapılan bu hata, tarafıma ulaşan maillerden anlaşıldığı kadarıyla, sanıldığından çok daha fazla işletme tarafından yapılmaktadır.

Gelir idaresi başkanlığınca konuyla ilgili verilmiş özelge aşağıdaki gibidir;

“Peşin ödenen kira bedelinin tamamı üzerinden tevkifat yapılarak muhtasar beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.” (Gelir İdaresi Başkanlığının 02.01.2012 tarih ve 33 sayılı özelgesi)

Devam edecek….

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM