YAZARLARIMIZ
Kadir Demirbaş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
vergi.uzmani@yandex.comYeni Kısmi KDV Tevkifatlarıyla İlgili Örnekler

1 Mart 2021 tarihi itibarıyla bazı hizmetlerde yeni KDV tevkifat oranları belirlenmiş, bazılarında ise KDV tevkifat oranları arttırılmış ve bazılarında ise KDV tevkifat oranları aynı kalmıştır.

1. Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetlerinde  

Eski oran 5/10

Yeni oran 7/10

Örnek : (A) kamu kurumu otomasyon sisteminin oluşturulması amacıyla (X) Yazılım ve Otomasyon Şirketi ile anlaşmıştır.

Sözleşme kapsamında otomasyon sistemlerine ilişkin yazılım temini, satış sonrası güncelleme, bakım vb. hizmetleri de verilmektedir.

Otomasyon sisteminin ve bilgisayarların kullanımında gerekli olan işletim sistemi yazılımlarına ilişkin olarak verilen değişiklik, sorun giderme, yenileme, bakım, güncelleme ve benzeri hizmetlere ilişkin 50.000,00 TL bedel üzerinden hesaplanan KDV'nin 7/10'u (A) tarafından tevkifat tabi tutulacaktır.

Hizmet Bedeli

50.000,00 TL

 

KDV %18

9.000,00 TL

 

Toplam

59.000,00 TL

 

KDV Tevkifatı 7/10

6.300,00 TL

Tahsil Edilecek Tutar

52.700,00 TL

Beyan Edilecek KDV

2.700,00 TL

Hizmeti satan taraf,

1 nolu KDV beyannamesinde Matrah kulakçığında Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler bölümünde 603 nolu kod seçilerek,

Matrah                       Tevkifat Oranı                      Hesaplanan Katma Değer Vergisi

50.000,00                              7/10                                               2.700,00

Hizmeti satın alan,

tarafından yukarıda gösterildiği şekilde tevkif edilen KDV, tevkifatın yapıldığı döneme ilişkin 2 nolu KDV beyannamesi ile beyan edilerek ödenmelidir. 

Vergi bildirim kulakçığında Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler bölümünde 203 nolu kod seçilerek,

Matrah                       Tevkifat Oranı                      Vergi

50.000,00                             7/10                            6.300,00

2.Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

Eski Oran 5/10   

Yeni Oran7/10

3.Yük Taşımacılık Hizmetleri Yeni 2/10

Kara yolu ile yük taşıma hizmetleri, 2/10 oranında 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla KDV dâhil 1.000,00 TL üzeri olduğunda KDV tevkifatına tabi olacaktır.

Örnek:

A İşletmesi nakliye hizmeti sunmaktadır. B işletmesine 1 Mart tarihinde KDV dahil 950,00 TL nakliye hizmeti vermiştir.

Hizmet Bedeli

805,08 TL

 

KDV %18

144,91 TL

 

Toplam

950,00 TL

 

KDV Tevkifatı 2/10

0,00 TL

Tahsil Edilecek Tutar

950,00 TL

Beyan Edilecek KDV

144,91 TL

Örnek:

A İşletmesi nakliye hizmeti sunmaktadır. B işletmesine 1 Mart tarihinde KDV hariç 5.000,00 TL nakliye hizmeti vermiştir.

Hizmet Bedeli

5.000,00 TL

 

KDV %18

900,00 TL

 

Toplam

5.900,00 TL

 

KDV Tevkifatı 2/10

180,00 TL

Tahsil Edilecek Tutar

5.720,00 TL

Beyan Edilecek KDV

720,00 TL

Hizmeti satan taraf,

1 nolu KDV beyannamesinde Matrah kulakçığında Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler bölümünde,

Matrah                       Tevkifat Oranı                      Hesaplanan Katma Değer Vergisi

5.000,00                                2/10                                              720,00

Hizmeti satın alan,

Tarafından yukarıda gösterildiği şekilde tevkif edilen KDV, tevkifatın yapıldığı döneme ilişkin 2 nolu KDV beyannamesi ile beyan edilerek ödenmelidir. 

Vergi bildirim kulakçığında Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler bölümünde,

Matrah                       Tevkifat Oranı                      Vergi

5.000,00                                2/10                            180,00

4.Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

Eski Oran 5/10 

Yeni Oran 7/10

5.Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri 

Eski Oran 7/10 

Yeni Oran 9/10

6.Ticari Reklam Hizmetleri Yeni 3/10

Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.

Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmez.

Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam hizmetleri Tebliğin (I/C-2.1.3.2.9.) bölümü kapsamında, tasarımı yapılmış olan reklamlara ilişkin baskı ve basım hizmeti alımları Tebliğin (I/C-2.1.3.2.12.) bölümü kapsamında değerlendirilir.”

Örnek:

A İşletmesi reklamların yayınlanması hizmeti sunmaktadır. B işletmesine 1 Mart tarihinde KDV hariç 700.000,00 TL hizmet vermiştir.

Hizmet Bedeli

700.000,00 TL

 

KDV %18

126.000,00 TL

 

Toplam

826.000,00 TL

 

KDV Tevkifatı 3/10

37.800,00 TL

Tahsil Edilecek Tutar

788.200,00 TL

Beyan Edilecek KDV

88.200,00 TL

Hizmeti satan taraf,

1 nolu KDV beyannamesinde Matrah kulakçığında Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler bölümünde,

Matrah                       Tevkifat Oranı                      Hesaplanan Katma Değer Vergisi

700.000,00                           3/10                                              88.200,00

Hizmeti satın alan,

Tarafından yukarıda gösterildiği şekilde tevkif edilen KDV, tevkifatın yapıldığı döneme ilişkin 2 nolu KDV beyannamesi ile beyan edilerek ödenmelidir. 

Vergi bildirim kulakçığında Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler bölümünde,

Matrah                       Tevkifat Oranı                      Vergi

700.000,00                           3/10                            37.800,00

7.Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt Proje hizmetleri  

Eski Oran 3/10 

Yeni Oran 4/10

8.Belirlenmiş alıcılar dışındaki tüm KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 Milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen Mühendislik Mimarlık ve Etüt –Proje hizmetleri (KDV dahil 5 Milyonun altındaki faturalarda tevkifat yapılmaz.)    Yeni 4/10

04.03.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM