YAZARLARIMIZ
Kadir Demirbaş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
vergi.uzmani@yandex.comSerbest Bölgelerde Verilen Hizmetler ile Gümrük Alanlarında Yapılan Bazı Hizmetlerin KDV Kanunu Açısından Değerlendirilmesi (26.04.2021)

4447 sayılı Kanunun Kapsamında Gelir Vergisi Stopaj Teşviki (19.04.2021)

Gelir Vergisi Kanununun 81 inci Maddesi Kapsamındaki ve Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Yapılan Devir ve Bölünme İşlemlerinin KDV Açısından Durumu (12.04.2021)

İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması (05.04.2021)

Diğer Ücretlilerin Vergilendirilmesi (30.03.2021)

Arızi Kazançların Vergilendirilmesi (25.03.2021)

Gayrimenkullerin Beş Yıl İçerisinde Satılması Halinde Vergi Kanunları Açısından Durumu (23.03.2021)

Ücret Geliri Elde Edenlerin Yıllık Beyanname İle İlgili Püf Noktaları (19.03.2021)

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67.maddesine Göre Beyanname Verecekler İçin Çok Önemli Sorular ve Cevaplar (16.03.2021)

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Menkul Kıymet Sermaye İradı İle İlgili Çok Önemli Notlar (11.03.2021)

Yeni Kısmi KDV Tevkifatlarıyla İlgili Örnekler (08.03.2021)

Yeni Kısmi KDV Tevkifatlarıyla İlgili Örnekler (04.03.2021)

Çalışanlar Kendi ve Ailesi Adına Ödedikleri Özel Sağlık Sigortası Primleri İçin Vergi İndirimi Alabilirler mi? (01.03.2021)

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından Değerlendirilmesi (25.02.2021)

Köylüden Alınan Mangal Kömürünün Vergi ve SGK Açısından Değerlendirilmesi (22.02.2021)

İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi ve İthalat İstisnasından Faydalanması (17.02.2021)

Stoklar Karşılaştırma (05.02.2021)

Ciro prim desteği ve örnekler (01.02.2021)

Fazla ve Yersiz Vergi Uygulayanlar (25.01.2021)

Binek Oto Gider Kısıtlamasında Güncellenen Tutarlarla Birlikte Neler Değişti? (19.01.2021)

Değerli Konut Vergisi Hakkında Bazı Soru ve Cevaplar (18.01.2021)

Yurt Dışı Televizyon Reklamlarının Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi ve Muhasebe Kaydı (13.01.2021)

Eşantiyon veya Numune Mallar Verilmesi Muhasebe Kayıtları (11.01.2021)

Promosyon Ürünler ve Muhasebe Kayıtları (06.01.2021)

Yurt Dışına Düzenlenen Turlar ve Muhasebe Kayıtları (31.12.2020)

Varlık Barışı Hakkında Aklımıza Takılan Sorulara Cevaplar (28.12.2020)

E Defter Beratlarının İkinci Kopyaları Gelir İdaresi Başkanlığına Gönderilmesi (21.12.2020)

E-Arşiv Fatura Hakkında Çok Önemli Sorular ve Cevaplar (27.12.2019)

E Fatura Hakkında Önemli Sorular ve Cevaplar (24.12.2019)

E Defter Hakkında Önemli Bilgiler (16.12.2019)

Binek Otolarda Yapılan Yeni Düzenleme ve Muhasebe Kayıtları (11.12.2019)

E Arşiv Fatura ve Püf Noktaları (20.08.2019)

ÖTV Teşvik İndirimi ve Muhasebe Kayıtları (26.07.2019)

İştirak Kazancı İstisnası ve Muhasebe Kayıtları (25.04.2019)

KDV Beyannamesinde Yaşanan Kümülatif Satış Sorununun Çözümü (17.04.2019)

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde İndirilecek İstisna ve İndirimler (02.04.2019)

Hurdaya Ayrılan Araçlar İle Pert Olarak Ayrılan Araçlar Arasındaki Farklar ve Muhasebe Kayıtları (28.03.2019)

Sermaye Artırılmasının İç Kaynaklardan Karşılanması ve Muhasebe Kayıtları (20.03.2019)

Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatlandırması Tablolarının Doldurulması (14.03.2019)

Dönem Sonu İşlemleri ve Mevzuat Açısından Değerlendirilmesi (05.03.2019)

Adi Ortaklık ve İş Ortaklığından Doğan Zararların Vergi Kanunları Açısından Durumu (01.03.2019)

Şirketlerde Birleşme ve Muhasebe Kayıtları (19.02.2019)

Hisse Devri ve Oluşan Vergisel Durumlar (06.02.2019)

Stoklar İle İlgili Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümü (16.01.2019)

E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Defter ve E-Tebligat Hakkında Notlarımız (04.01.2019)

Çeklerin Ve Senetlerin Dönem Sonunda Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Özellikleri (27.12.2018)

Değersiz Alacaklar, Şüpheli Alacaklar ve Vazgeçilen Alacaklar (Muhasebe Kayıtları) (19.12.2018)

Amortisman ve Bazı Özel Durumları (12.11.2018)

Bağışlar ve Yardımlar İle Muhasebe Kayıtları (06.11.2018)

Network Marketing ve Vergi Kanunları Açısından Durumu (19.06.2017)

GÜNDEM