YAZARLARIMIZ
Alparslan Kaya
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
smmm.alparslan@gmail.comE Ticarette (İnternetten Satışta) Vergi Muafiyeti ve Avantajları

SORU 1 KİMLER VERGİ MUAFİYETİNDEN FAYDALANABİLİR?

Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar faydalanabilir.

SORU 2 KİMLER VERGİ MUAFİYETİNDEN FAYDALANAMAZ?

Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde Gelir Vergisine tâbi olanlar ile işlerini Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar esnaf muaflığından faydalanamazlar.

SORU 3 VERGİ MUAFİYETİ (ESNAF MUAFLIĞI) ŞARTLARI NELERDİR?

  • Esnaf vergi muafiyeti belgesi alınmalıdır.
  • Ticari banka hesabı açılmalıdır.
  • Tüm satış hasılatına ilişkin tahsilatlar açılan banka hesabı aracılığı ile yapılmalıdır.

SORU 4 ESNAF VERGİ MUAFİYETİ BELGESİ NASIL ALINIR?

Vergi dairelerine gitmeden online olarak İnteraktif vergi dairesi dilekçeler kısmından esnaf vergi muafiyeti talep dilekçesini kullanarak başvurularak online esnaf vergi muafiyet belgesi alınabilir.

SORU 5 TİCARİ BANKA HESABI HANGİ BANKADAN AÇILABİLİR?

Türkiye de kurulu herhangi bankadan esnaf vergi muafiyeti belgesini ibraz ederek bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır.

SORU 6 BANKAYA YATAN TUTARDAN KESİNTİ YAPILIYORMU?

Bankalar, bu bent kapsamında açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 (bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda %2) oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve 98 ve 119 uncu maddelerdeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür.

SORU 7 %2 GELİR VERGİSİ TEVKİFATINDAN FAYDALANMAK İÇİN SİGORTALI PERSONELİN AYDA EN AZ KAÇ GÜN SİGORTALI OLMASI GEREKİR?

İstihdama bağlı indirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az on gün süreyle çalıştırılması gerekir. Bu hasılat tutarı üzerinden ayrıca 94 üncü madde kapsamında tevkifat yapılmaz.

SORU 8 VERGİ MUAFİYETİNDE KAZANÇ SINIRI VARMIDIR?

Bu bent kapsamında elde edilen hasılatın 2021 Takvim yılı için 240.000 Türk lirası limit bulunmaktadır. Bu rakamı aşması hâlinde, mükellef izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilir ve tekrar bu muafiyetten faydalanamaz.

SORU 9 ESNAF MUAFİYET ŞARTLARININ İHLALİNİN CEZAİ MÜEYYİDESİ NEDİR?

Şartların ihlal edildiğinin tespit edilmesi hâlinde muafiyetten faydalanılamaz ve zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. Bentte yer alan oranları ve tutarı, yarısına kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. 

SORU 10 ₺240.000,00 HASILATIN GERÇEK USUL VE ESNAF MUAFİYETİ KAZANCI VERGİ TUTARLARI NE KADARDIR?

GERÇEK USUL KAZANÇ:                 ₺240.000,00    VERGİ ORANI: %28,62          VERGİ TUTARI: ₺68.690,00
ESNAF MUAFİYETİ KAZANÇ          ₺240.000,00     VERGİ ORANI:        %4          VERGİ TUTARI:   ₺9.600,00
ESNAF MUAFİYETİ KAZANÇ          ₺240.000,00     VERGİ ORANI:        %2          VERGİ TUTARI:   ₺4.800,00

(Not: Gerçek usul vergi hesaplamasında kdv göz ardı edilmiştir.)

KAYNAKÇA: 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. Maddesinin 10. bendi.

12.02.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM