BASINDAN YAZILAR
Eğitim ve sağlık harcama belgelerini saklayın / YMM İsmail Kökbulut - MuhasebeTR

Eğitim ve sağlık harcama belgelerini saklayın / YMM İsmail Kökbulut

Kış ayının yaklaşması ve özellikle domuz gribi vakalarının çoğalması ile birlikte sağlık harcamalarımız arttı.

Bir çoğumuz Sosyal Güvenlik Sistemi'ne dahil olmakla birlikte büyük tutar gerektirmeyen sağlık masrafları cebimizden karşılanmakta. Aynı şekilde okulların açılması ile birlikte birçok ailenin eğitim masraflarında artış oldu. Daha önce vergi iadesinden faydalanmak isteyen kişiler bu belgeleri vergi iadesi için saklamakta ve zamanı gelince iade kapsamında kullanmakta idi. Vergi iadesi bilindiği üzere tamamen kaldırıldı. Artık kimse fatura veya fiş saklamamakta.

Ancak hemen hatırlatalım Gelir Vergisi mükelleflerinin sağlık ve eğitim harcamalarını Gelir Vergisi matrahından indirim konusu yapmaları mümkün. Mükellefler yıllık Gelir Vergisi matrahının tespitinde, Gelir Vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden kendileri, eşleri ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarını beyanname üzerinden indirim konusu yapabilirler. Gelir Vergisi Kanunu'nun 89'uncu maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca Gelir Vergisi mükellefleri beyan edilen gelirlerinin yüzde onunu aşmamak koşuluyla yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden eğitim ve sağlık harcama tutarlarını indirebilirler. Söz konusu indirime konu eğitim ve sağlık harcamasının Türkiye'de yapılması, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi ve harcamaların mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklar için yapılmış olması gerekir.

Anlaşılacağı üzere, eğitim ve sağlık harcamaları kamu kurumu niteliğinde bulunan kuruluşlardan değil, Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefiyeti bulunan firmalardan yapılmalı. Dolayısıyla bu işletmeler dışında, veliler tarafından ödenen okul harç ve benzeri nitelikte harcamalar bu kapsamda indirilemez.

Eğitim ve sağlık harcamalarının Gelir Vergisi mükelleflerinin faaliyetleri ile doğrudan ilgisi olmamasına rağmen Gelir Vergisi matrahının yüzde onu oranında indirime konu edilmesi, ülkemizin eğitim ve sağlık düzeyinin gelişmesine sağlanan bir katkıdır.

Bu tür harcamaların Gelir Vergisi matrahından indirim konusu yapılabilmesi mükellefe tanınmış olan bir imkândır ve bu imkândan faydalanıp, faydalanmayacağını ancak beyannamede belirtmesi suretiyle kullanılır.

Söz konusu eğitim ve sağlık harcamaları, harcamanın yapıldığı yıla ilişkin Gelir Vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınır. Her ne kadar 2009 yılına ilişkin olarak beyanname verme zorunluluğu bulunan mükelleflerin, beyannamelerini Mart 2010'da vergi dairelerine vermeleri gerekmekte ise de eğitim ve sağlık harcamalarının 2009 yılı içerisinde gerçekleşmesi ve bu çerçevede bu tür harcamalara ilişkin belgelerin iyi muhafaza edilmesini tavsiye ederiz.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 16.11.2009)

GÜNDEM