BASINDAN YAZILAR
Ramazan paketlerinin vergisine dikkat / İsmail Kökbulut - MuhasebeTR

Ramazan paketlerinin vergisine dikkat / İsmail Kökbulut

Geçtiğimiz haftalarda fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerince gider kaydedilebildiğini belirtmiştik.

Özellikle Ramazan ayında bağışlar sadece, fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflar aracılığıyla gerçekleştirilmiyor. Hayırsever vatandaşlarımız gibi birçok şirket de birçok gıda ve temizlik maddesinden oluşturdukları "Ramazan paketlerini" ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtıyorlar.

Ramazan paketini dağıtanın Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olması durumunda işin bir de vergi boyutu ortaya çıkıyor. Vergi boyutu ise, Ramazan paketi dağıtılan kişilerin, paketi dağıtan işletmelerin ücretli çalışanı olup olmamasına göre değişiyor.

Yani Ramazan paketlerinin içinde vergi de var diyebiliriz!

İşletme/şirket çalışanlarına dağıtılan Ramazan paketleri: Ramazan paketinin işletme çalışanlarına dağıtılması durumunda, dağıtılan paket "ayni ücret" sayılıyor. Yani çalışanın vermiş olduğu hizmet karşılığında ödenen maaş nasıl nakdi ücret geliri sayılıyorsa, verilen paket de ücret geliri sayılıyor ve ayni ücret olarak vergileniyor.

Ayni ücretin vergilendirilmesinde ise önce bu ayni ücretin nakde çevrilmesi gerekli. Hizmet erbabına verilen ayinler, verildiği gün ve yerdeki ortalama perakende fiyatlarına göre değerleniyor. (Bknz: Gelir Vergisi Kanunu md-63)

Ramazan paketlerini hazır olarak satın alan firmalar, satın alma bedeli olarak ödedikleri bedeli ortalama perakende fiyatı olarak dikkate alabilecekler. İhtiyaç maddelerini toptan alıp paketleri kendileri hazırlayan mükellefler de ödedikleri toptan tutarı esas alabilirler. Satın alma bedelleri işletmeler tarafından gider kaydedilebiliyor.

Dolayısıyla Ramazan paketi için ödenen tutarlar (KDV dahil), çalışanlara ödenmiş net ücret olarak kabul edilecek. Daha sonra ise bu tutarın brütleştirilerek çalışanın o ayki ücret matrahına eklenmesi ve ücret geliri olarak vergilemeye tabi tutulması gerekiyor. Böylece Ramazan paketi bir yandan ayni ücret olarak vergilenecek diğer taraftan da gider kaydedilmiş olacaktır. Örneğin 100 TL+18 TL bedelle alınmış bir paket için net ücret 118 TL kabul edilip brütleştirilecek.

Ramazan paketlerinin ücret olarak vergilenmesinin yanı sıra, aynı zamanda paketleri dağıtan işletmelerin bu paketleri satış yapmış gibi işlem yapmaları gerekli. Yani dağıtılan Ramazan paketinin bedeli dağıtım sırasında gelir kaydedilip KDV hesaplanmalı. Gene 100 TL bedelle alınan paket dağıtılıyorsa, 100 TL gelir kaydedilecek ve bu tutar üzerinden KDV hesaplanacak. Zira bedelsiz teslimlerde emsal bedel üzerinden KDV hesaplanması gerekiyor. (Bknz: KDV Kanunu md-27) Ramazan paketi için ödenen tutarlar (KDV hariç) KDV matrahı olarak dikkate alınabilecek.

İşletme/şirket çalışanı olmayanlara dağıtılan Ramazan paketleri: Bu durumda ayni ücretten bahsedilemeyecek. Fakat gene dağıtılan paketlerin satışı yapılmış gibi işlem yapılması gerekiyor. Zira bu paketlerin alımı sırasında ödenen bedeller gider kaydediliyor. İşletmelerin ticari faaliyeti ile ilgisi bulunmayan paket dağıtımları dolayısıyla kayıtlara gider yansımaması için gelir kaydı yapılması gerekiyor. Yine alımda ödenen ve indirilen KDV'nin de telafisi için emsal bedel üzerinden KDV hesaplanması gerekiyor.

 

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 07.09.2009)

GÜNDEM