BASINDAN YAZILAR
Ramazan yardımı vergiden düşülebilir / Ahmet Yavuz - MuhasebeTR

Ramazan yardımı vergiden düşülebilir / Ahmet Yavuz

Rahmet ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan ayını idrak ettiğimiz bugünlerde herkes bu iklimin nimetlerinden faydalanmanın yolunu arıyor.
'Komşusu aç iken tok yatanın kabul görmediği' bir dinin müntesipleri olarak Müslümanlar özellikle bu ayda serfiraz kılındıkları nimetleri başkalarına da tattırmanın eşsiz manevi hazzını yaşıyor. Herkes elinden geldiğince ihtiyacı bulunanlara yardımda bulunmaya çalışıyor. Bu yardımların belli usul ve esaslara uyulması halinde Gelir ve Kurumlar Vergisi'ne ait ticari kazancın tespitinde gider olarak yazılabildiğini biliyor musunuz?

Vergi kanunlarında indirim veya gider olarak kabul edilen bağış ve yardımlar, normalde kazancın belli bir oranı ile sınırlıdır. Ancak bazı kurumlar, toplum için gördükleri büyük fonksiyon sebebiyle özel imtiyazlara sahip. Gıda bankacılığı kapsamında faaliyet gösteren vakıf ve dernekler de bu kurumlardan. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığı'nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı gider yazılabiliyor. Ancak bunun için bazı şartlara uyulması lazım. Öncelikle gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddeleri dernek veya vakfa bağışlanmalı. İhtiyacı bulunanlara doğrudan veya başka organizasyonlar aracılığıyla yapılacak yardımlar, bu kapsamda yapılmış bağış olarak değerlendirilmiyor. Ayrıca bağışı kabul edecek dernek veya vakfın tüzüğünde veya senedinde ihtiyacı bulunanlara gıda, temizlik, giyecek ve yakacak yardımı yapabilmesine ilişkin hükümler bulunmalı. Gıda bankacılığından ne anlaşılması gerektiği ise kanunda tanımlanmış. Kanun gıda bankacılığını, bağışlanan veya üretim fazlası sağlığa uygun her türlü gıdayı tedarik eden, uygun şartlarda depolayan ve bu ürünleri doğrudan veya değişik yardım kuruluşları vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıran ve kâr amacı gütmeyen dernek ve vakıfların oluşturduğu organizasyonlar şeklinde tanımlıyor. Gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışların gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi niteliğinde olması gerekiyor. Bağışlar, bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak şartıyla yapılmalı. Bu sınıftaki maddelerin dışında yapılan veya şartlı olarak yapılmayan bağışlar, gıda bankacılığı kapsamında bağış olarak değerlendirilmez. Ayrıca yardımın ayni olarak yapılması gerekir, nakdi olarak yapılan yardımlar da bu kapsama girmiyor.--------------------------------------------------------------------------------


Bağışları gider gösterirken nelere dikkat edilmeli?

Ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilecek bağışların tutarı ne kadar olursa olsun bağış yapılan dernek veya vakıf adına mutlaka fatura düzenlenmeli. Taşıma için de ayrıca sevk irsaliyesi tanzim edilmesi gerekiyor.

Bağışlanan mala ilişkin bilgileri eksiksiz olarak içerecek faturada mal bedeli olarak, bağışa konu malın maliyet bedeli yazılır.

Teslimler KDV'den istisna tutulduğu için faturada 'İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır.' ibaresi yer almalı.

Bu faturalar bir yandan gelir bir yandan da gider yazılmak suretiyle kayıtlara intikal ettirilir.

Ticari kazanç dışında geliri olan (kira geliri, zirai kazanç, arızi kazanç vs.) kişilerin bu bağışı beyannamelerinde indirim konusu yapmaları için herhangi bir belge düzenlemeleri gerekmiyor. Sadece bağış yapılan malın alımına ilişkin belgelerin saklanması yeterli.

Dernek ve vakıflar da kendi mevzuatlarının öngördüğü belgeleri düzenleyip bir örneğini bağış yapanlara vermeli.

Ticari kazanç sahipleri ile Kurumlar Vergisi mükellefleri, bağışları kayıtlara doğrudan yansıttıkları için işletmenin kâr veya zararda olması bağışın gider olarak kabul edilmesini etkilemez. Yani firma zarar etmiş ve herhangi bir vergi matrahı beyan etmeyecek olsa bile bu bağışlar gider olarak yazılır.

Bağışın yapıldığı yıl uğranılan zarar sonraki yıllarda mahsup edilebileceği için bu bağışların sonraki yıllara ilişkin vergi matrahlarını düşürmesi söz konusu olacaktır.

(Kaynak: Zaman Gazetesi | 31.08.2009)

GÜNDEM