BASINDAN YAZILAR
Gece çalıştırma yasağı / Resul Kurt - MuhasebeTR

Gece çalıştırma yasağı / Resul Kurt

İş Kanunu’na göre, sanayie ait işlerde onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaklanmıştır.

Gece çalıştırma yasağı sadece 18 yaşından küçük olan çocuk ve genç işçiler için kabul edilmiştir. Bu nedenle, işyerlerinde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin sanayie ait işlerde gece çalıştırılmamasına dikkat edilmelidir.

Emziren işçinin doğumu izleyen 6 ay boyunca gece çalıştırılması yasaklanmıştır. Yine, aynı maddeye göre, yeni doğum yapmış işçinin doğumu izleyen sekiz haftalık süre sonunda, emziren işçinin ise, 6 aylık süreden sonra gece çalışması yapmasının güvenlik ve sağlık açısından sakıncalı olduğunun hekim raporu ile belirlendiği dönem boyunca, gece çalıştırılması yasaktır. Kadın işçiler, gebe olduklarının hekim raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar.

Kanuna aykırı olarak çocuk ve genç işçileri gece çalıştıran veya yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işveren veya işveren vekiline 2009 yılında 1.012-TL para cezası verilecektir.

Yer ve su altında çalıştırma yasağı

Geçen haftaki tünel işçilerinin vergi indirimine ilişkin taleplerine ilişkin yazımdan sonra, bazı okurlarımız yer altında çalıştırma yasağını da yazmamı istemişler.

İş Kanununa göre, maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların çalıştırılması yasaktır.

Buna göre, maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların çalıştırılmaması konusuna dikkat edilmelidir.

Kanunun hükümlerine aykırı olarak, belirtilen yerlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek çocukları ve gençleri ve her yaştaki kadınları çalıştıran, işveren veya işveren vekiline 2009 yılında 1.012.-TL para cezası verilmektedir.

Ara dinlenmesi


İş Kanunu, günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;

a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika,

b) Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat,

c) Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat,

ara dinlenmesi verileceğini belirlemiştir.

Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilecektir. Ancak bu sürelerin, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabileceği, dinlenmelerin bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabileceği, ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmayacağını hüküm altına almıştır.

İş Kanununa göre verilen ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmayacaktır. Ara dinlenmeleri, iklim, mevsim, yöredeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak, yirmidört saat içinde kesintisiz oniki saat dinlenme süresi dikkate alınarak düzenlenir.

Ara dinlenmelerini Kanuna göre uygulamayan işveren veya işveren vekiline 2009 yılında 1.012-TL para cezası verilecektir.

(Kaynak: Star Gazetesi | 11.07.2009)

GÜNDEM