BASINDAN YAZILAR
İlçe olmayı isteyen İl / Resul Kurt - MuhasebeTR

İlçe olmayı isteyen İl / Resul Kurt

Tüm ilçelerin il olmak için yarışa girdiği günümüzde, ilçe olmayı isteyen il de var. Yeni teşvik yasası sayın başbakan tarafından anlatıldı. Özellikle yatırımları ve istihdamı teşvikle ilgili düzenlemeler çok yerinde.

Son açıklanan teşvik sisteminin hedefleri;

Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak,

Rekabet gücünü artıracak, teknoloji ve ar-ge içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlara destek olmak,

Sektörel kümelenmeyi desteklemek,

Desteklenecek yatırım konularında ekonomik ölçek kriterlerini öne çıkarmak Olarak belirtiliyor.

* * *

Teşvik Araçları ise,


Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi

SSK Primi İşveren Hissesinin Hazine tarafından karşılanması

Faiz Desteği

Yatırım Yeri Tahsisi

KDV İstisnası

Gümrük Vergisi Muafiyeti ,Olarak açıklandı.

* * *

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS)- Düzey 2 esas alınarak, 26 alt bölge, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) kullanılmak suretiyle gruplandırılarak teşvikler açısından 4 bölge oluşturulmuştur.

Gaziantep, Kilis ve Adıyaman illeri 14.sırada ve 3. bölge kapsamına alınmış. Özellikle Adıyaman, Kırklareli gibi ekonomik göstergeleri iyi olmayan bazı iller, çevrelerindeki büyük ve gelişmiş illerle aynı kategoriye konmaktan dolayı oldukça rahatsız. Örneğin sosyo-ekonomik gelişmişliği 65. sırada olan Adıyaman ile 20. sırada olan G. Antep aynı kulvarda yarışıyor. Bu durumda ekonomik yatırımlar açısından Adıyaman, Kırklareli gibi bazı iller cazibesini yitiriyor. Bu da iş adamlarının tepkilerine yol açıyor. Hatta Adıyaman’lı bazı işadamları sosyo ekonomik gelişmesi daha yüksek olmasına rağmen 4. bölge kapsamında teşvike alınan Malatya iline bağlı bir ilçe olmak için girişimde bulunuyormuş. Umuyorum teşvikte adaletsizliğe yol açan uygulamalar düzeltilir.

* * *

Küçük işçilere gece çalışması yasak

4857 sayılı İş Kanununda sanayie ait işlerde onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaklanmıştır. 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin sanayie ait işlerde gece çalıştırılmamasına dikkat edilmelidir.

Çocuk ve genç işçileri gece çalıştıran veya yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işveren veya işveren vekiline 2009 yılında 1.012.-TL para cezası verilecektir.

* * *

Staj sigortasının emekliliğe etkisi yok

28/02/1969 doğumluyum. 1985 yılında endüstri meslek lisesine kayıt oldum. Lisede okurken staja gittiğimiz için 01/01/1987 tarihinde sigorta başlangıcım yapılmış ve sigorta numaram verilmiş ancak yatırılmış pirim günü gözükmüyor. Staj sigortasının bana faydası olur mu? Ne yapmalıyım? Seçkin Söyleyen

Değerli okurumuz, lise dönemlerinde yapılan stajlarda emeklilikle ilgili malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri yatırılmamaktadır. Sadece işkazası, meslek hastalığı ve hastalık primleri ödenmiştir. Bu nedenle staj döneminde yatırılan sigorta primlerinin emekliliğe bir katkısı olmadığı gibi, başlangıç tarihi olarak da kabul edilmez.
 

(Kaynak: Star Gazetesi | 11.06.2009)

GÜNDEM