BASINDAN YAZILAR
Kısmi Süreli Çalışanın Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır? - MuhasebeTR

Kısmi Süreli Çalışanın Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

15 yıl kadar “tam gün” çalıştıktan sonra 10 yıl da (hastalığı nedeniyle) haftada 3 gün “kısmi süreli” çalışan, çalışması devam ederken ölen bir işçinin kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Yasadaki “… son aydaki aldığı ücret…” ifadesi, “kısmi süreli çalışma” durumunda nasıl uygulanacak? İsmi saklı

İşçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince geçen her tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödeniyor. Örnek olayda, kıdem tazminatına esas kıdem (çalışma süresi) olarak tam ve kısmi süreli çalışma süreleri toplamının (15+10)= 25 yılın dikkate alınması gerekiyor.

Her yıl için ödenecek kıdem tazminatının hesabında ise tam süreli ve kısmi süreli çalışma süreleri için ayrı hesap yapmak gerekiyor.

Bu bağlamda, tam süreli çalışma süresinin her yılı için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı hesaplanmalı. 30 günlük ücret, almakta olduğu son günlük ücretinin 30 katı olacaktır. Örneğin haftada 3-4 gün olmak üzere ayda 15 gün çalışmış ve karşılığında 1.500 TL ödenmiş ise günlük ücreti 100 TL, 30 günlük ücreti 3.000 TL olur. Buna göre tam süreli 15 yılın tazminatı 3.000 TL üzerinden (15×3.000) hesaplanmalı.

Kısmi süreli çalıştığı her yıl için 30 günlük ücreti, çalışma süresiyle orantılı olarak, 30 günlük süre içerisinde kalan çalışma süreleri karşılığı alabileceği ücret olacaktır. Yukarıdaki örnekten hareketle, kısmi süreli 10 yılın tazminatı 1.500 TL üzerinden (10×1.500) hesaplanmalı.

KÇÖ'ye yeni yılda zam olacak mı?

1 Nisan 2019 tarihinden beri kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyorum ve şubat ayının sonuna kadar sürenin uzatıldığını öğrendim. Bu durumda yeni yılda kısa çalışma ödeneğine zam olacak mı? Olacaksa ne oranda olacak? Savaş Altuntaş

Kısa çalışma ödeneğinin günlük miktarı; işçinin son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ıdır. Ancak bu şekilde hesaplanan KÇÖ miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor.

Bu bağlamda, 2020 yılı KÇÖ üst sınırı, 4.414,50 olup, bu tutar 7.358 liranın yüzde 60'ına karşılık geliyordu. Yeni asgari ücretle birlikte 2021 yılında KÇÖ'nün üst sınırı günlük 178,88 lira, aylık 5.366,25 lira olacak. Buna göre, aylık brüt ücreti 7.358 liranın üzerinde olanların KÇÖ'leri artacak.

Asgari ücretliler açısından ise yeni asgari ücretin, çalışanın son 12 aylık ortalama ücretini artırdığı ölçüde KÇÖ'ye sınırlı yansıması söz konusu olabilecek.

(Kaynak: Sezgin Özcan / Sözcü Gazetesi | 02.01.2021)

GÜNDEM