BASINDAN YAZILAR
İş-Kur’dan İşverenleri Rahatlatan Kısa Çalışma İşlemi - MuhasebeTR

İş-Kur’dan İşverenleri Rahatlatan Kısa Çalışma İşlemi

Küresel salgın nedeniyle yüz binlerce işveren milyonlarca çalışanı için kısa çalışma ödeneğine başvurunca İş-Kur ve personeli üzerinde aşırı bir yığılma olmuştu. Hâl böyle iken kısa çalışma ödeneğinden istemeden de olsa yanlış ve yersiz faydalanmalar da söz konusu olmuş olabilir. Konuyla ilgili “Torba Kanun”la yeni koronavirüs sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemlerle ilgili yeni hükümler getirilmiştir.

İş-Kur da bu yeni hükümlere istinaden kısa çalışma uygulamaları kapsamındaki fazla ve yersiz ödemelerin terkinine ilişkin usul ve esasları belirledi.

KISA ÇALIŞMA TERKİN ŞARTLARI

“Torba Kanun”la yapılan değişiklik 17/11/2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Buna göre kısa çalışma uygulamaları kapsamındaki fazla ve yersiz ödemelerin terkini için;

  • Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma uygulamalarına ilişkin olmalıdır.
  • Fazla ve yersiz ödeme oluşturma işleminin hangi tarihte yapıldığına bakılmaksızın ödeme dönemi 2020 yılı Ekim ayı ve öncesi döneme ait olmalıdır.
  • 17/11/2020 tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olmalıdır.
  • İşverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanmış olmalıdır.

  Yeni koronavirüs (Covid-19) gerekçeli kısa çalışma uygulamaları kapsamındaki fazla ve yersiz ödemeler işverenin hatalı işlemi olup olmadığına veya hangi tarihte tahsil edildiğine bakılmaksızın tahsil edildikten sonra iade veya mahsup edilemeyecektir.

HATALI İŞLEM KABUL EDİLMEYEN HALLER

İşverenlerin yaptığı hatalı işlemden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler terkin edilmektedir. Ancak, aşağıda belirtilen durumlar işverenlerin yaptığı hatalı işlem olarak kabul edilmemekte ve bu kapsamdaki fazla ödemelerin tahsil ve takip işlemleri başlatılmaktadır.

  • Denetim raporlarına (kısa çalışma talebinin uygun bulunmadığına ilişkin denetim raporları hariç) istinaden oluşan fazla ve yersiz ödemeler,
  • Kısa çalışma uygulanan dönemde iş kanununda belirtilen “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hâller ve benzerleri” sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmasından kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler.

TERKİNİNDE TEREDDÜT EDİLEN HUSUSLARIN GİDERİLMESİ

Yapılan bir işlemin “işverenlerin yaptığı hatalı işlem” olup olmadığına ilişkin olarak tereddüt edilen her husus Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri il müdürünün başkanlığında oluşturulan; biri işsizlik sigortası servisinden sorumlu il müdür yardımcısı veya şube müdürü olmak üzere en az üç kişiden oluşacak komisyon tarafından sonuçlandırılacaktır.

Fazla ve yersiz ödemelerin terkinine ilişkin muhasebe kayıtlarının oluşturulması ve takibine ilişkin esaslar Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenecektir.

TAKİP EDİLMEK ÜZERE GÖNDERİLEN FAZLA VE YERSİZ ÖDEMELER

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından icra takibi başlatılmak üzere Hukuk Bilgi Sistemi (HBS) kaydı oluşturulan ya da dava açılmak üzere Hukuk Müşavirliğine gönderilen fazla ve yersiz ödemelere ilişkin olarak, Hukuk Müşavirliği tarafından işlemi yapan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne fazla veya yersiz ödemenin terkin edilip edilmeyeceğinin bildirilmesi talepli yazı yazılmaktadır. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirtilen esaslar çerçevesinde terkin edilmesi gereken fazla ve yersiz ödemeler Hukuk Müşavirliğine bildirmektedir.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından terkin edilmesi gerektiği bildirilenlere ilişkin olarak,

  • Hukuki süreç başlatılmamış olan dosyalara ilişkin dava açılmaz/icra takibi başlatılmayacak
  • Hukuki süreç başlatılmakla birlikte kısmen tahsil edilen veya hiç tahsil edilmeyen dosyalara ilişkin takip ve tahsil işlemlerine devam edilmeyecek.

Fazla ve yersiz ödemenin tahsili amacıyla dava açılan veya icra takibi başlatılan dosyalarda kısmen veya tamamen yapılan tahsilatlar ilgilisine iade edilmeyecektir.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından terkin edilmeyeceği bildirilen dosyalara ilişkin takip ve tahsil işlemlerine ise devam edilecektir.

             ***

“Müşkülün müşkül üstüne, problemin problem üzerine yığıldığı günümüzde, bütün problemleri bir kahve içme rahatlığında çözen Hazreti Muhammed’e, beşeriyetin çok ihtiyacı vardır.” George Bernard Shaw

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 21.12.2020)

GÜNDEM