BASINDAN YAZILAR
En Son Değişikliklerle Kısa Çalışmaya Başvuru Ve Yararlanma Esasları - MuhasebeTR

En Son Değişikliklerle Kısa Çalışmaya Başvuru Ve Yararlanma Esasları

Mevcut uygulamada kısa çalışmadan faydalanmak için 30/6/2020 tarihinden önce bu uygulamaya başvurmuş ve faydalanmış olma şartı aranıyordu. 17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe konan "Torba Kanun"la yapılan değişiklikle bu tarihten önce başvurmamış iş yerleri de artık pandemi nedeniyle işçilerini kısa çalışma ödeneğinden yararlandırabilmek için başvuruda bulunabileceklerdir.

İş-Kur, Eylül/2005’ten 31 Ekim 2020 tarihine kadar toplamda 3.968.350 kişi için 22.236.941.565 TL tutarında kısa çalışma ödeneğinde bulunmuştur.

Yıl sonuna kadar başvuru yapılabilecek

En son yapılan düzenlemelerle birlikte koronavirüs nedeniyle iş yerleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR’a başvurmaları durumunda 01 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabileceklerdir.

Diğer yandan 30 Haziran 2020 tarihine kadar koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri de 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilave işçileri için de kısa çalışma ödeneği talebinde bulunabilecektir.

E-Devlet üzerinden başvuru

Yeni başvurular e-Devlet üzerinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabilecektir. Yapılacak başvurularda kısa çalışma ödeneği başlama tarihi 01 Aralık 2020 veya sonrası olarak bildirilebilecektir.

Kısa çalışma başvuruları, işçiler adına işverenler tarafından yapılır. İşçiler kısa çalışma talebinde bulunamaz.

Yapılacak başvurularda örneği İş-Kur tarafından hazırlanan “Kısa Çalışma Talep Formu” ile “Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi”nin elektronik ortamda
https://www.turkiye.gov.tr/iskur-kisa-calisma-odenegi-basvurusu adresinden yapılması gerekmektedir. Başvuru sonrasında herhangi bir noksanlık bulunması hâlinde İş-Kur tarafından bilgilendirme yapılmaktadır.

Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması gerekmektedir. Koronavirüs etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması lazım.

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı iş yerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

Dikkat edilecek diğer hususlar

Başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden; çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen/tamamen durdurulduğunu ortaya koyan belgeler (örneğin: ücret bordroları, puantaj kayıtları, üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına, siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair vb. belgeler) ile resmî makamlar tarafından faaliyeti durdurulan iş yerleri kapsamında olduğuna dair diğer belgelerin başvuru ekranına eklenmesi önem taşımaktadır.

Diğer yandan kısa çalışma uygulamasından yararlanılabilmesi için iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hâller dışında bir gerekçeyle keyfî olarak işçi çıkarmaması gerekmektedir.

Sonucun öğrenilmesi

İşverenler başvuru sonucunu e-Devlet üzerinden takip edebilecektir. Covid-19 sebebiyle işverenlerin yaptıkları kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilir. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilmektedir.

Kısa çalışma ödeneği, iş yerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir.

Ödemeler ilgililerin IBAN hesaplarına aktarılmakta, IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemeleri de PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkili bulunmaktadır.

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 09.12.2020)

GÜNDEM