BASINDAN YAZILAR
GSS’den Borçlu Olduğunun Farkında Olmayan Milyonlara, SGK’dan Tarihî Fırsat! - MuhasebeTR

GSS’den Borçlu Olduğunun Farkında Olmayan Milyonlara, SGK’dan Tarihî Fırsat!

İşsizler, kaçak sigortalı çalışanlar, hiçbir işte çalışmayanlar, üniversite mezunu
işsizler, sigortasız tarım işçileri, ev hizmetlerinde çalışmayanlar ile hiçbir
sigortalılığı bulunmayıp sağlık harcamalarını kendi cebinden karşılayanlar ile diğer tüm sosyal güvenliği olmayan vatandaşlar, 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren gelir testi ve genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştı.

Ancak hâlen bu durumun farkında olmayan ve her ay hanesine (asgari ücrete göre değişen 2020 yılı için) 88,29 TL borç ve borca ait gecikme zammı ile cezası uygulanan çok sayıda vatandaşımız bulunmaktadır. Hâl böyle iken belirtilen kişilerin yüklü miktarda birikmiş genel sağlık sigortası borcu bulunmaktadır.

Kamuoyunda "Torba Yasa" olarak bilinen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile bu kapsamda yer alanlara büyük fırsatlar öngörülmektedir.

BORÇTAN KURTULMAK İÇİN TEST YAPIN

Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşların prim ödeyip ödeyemeyeceklerini; ödeyeceklerse ne kadar prim ödeyeceğini belirleyen işlem gelir testidir.

Gelir testi yaptırmak bu kapsamdaki vatandaşlarımız için daha önceden mecburi idi. Bu zorunluluk 2017 yılında kaldırılmıştı. Ancak düşük gelirli olanlar için bu testi yaptırmak avantajlı bulunmaktadır.

Keza ikametgâhın bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek yapılacak gelir testi sonucunda gelirin aynı hanede yaşayan aile içinde kişi başına düşen tutarı asgari ücretin 1/3’ünün altında çıkması hâlinde tek kuruş GSS primi yatırmadan genel sağlık sigortasından faydalanmak mümkün olacaktır.

TESTİ YAPTIRMAYANLARA HER AY BORÇ YAZILIR

Geliri brüt asgari üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı brüt asgari ücretin %3’ü tutarındadır. Bu nedenle 2020 yılı için bu kapsamdaki kişilerin ödeyeceği prim tutarı aylık 88,29 TL’dir.

Gelir testi yaptırmayan bu kapsamdaki kişiler gelirleri düşük olsa bile her ay 88,29 TL borç ve borca ait gecikme zammı ile cezası uygulanmaktadır. Bu borç zaman geçtikçe yüklü miktara ulaşmaktadır.

BORCUN ASLINI ÖDEYENİN CEZASI VE ZAMMI SİLİNECEK

Torba kanunla birlikte 2020 Ağustos ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 30.04.2021’e kadar ödenmesi hâlinde gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Genel olarak primlerini kendi ödeyenlerce, e-Devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat edebilmektedir.

Ancak kapsamda bulunan kişilerin genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmamaktadır. Bu kişilerin otomatik olarak borçları yapılandırıldığından, otomatik olarak yapılandırılan genel sağlık sigortası borçlarını e-Devlet üzerinden veya bankalar aracılığıyla öğrenip takip etmeleri mümkün bulunmaktadır.

TEST YAPMAMIŞ OLANLAR

Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının, 31.03.2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti hâlinde genel sağlık sigortası prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.

Borcunu yapılandıranlar, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.

“Kalbi kırmaya tek bir söz yeter; ama kırılan kalbi tamir etmeye ne bir özür, ne de bir ömür yeter.” C. BUKOWSKI

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 25.11.2020)

GÜNDEM