BASINDAN YAZILAR
Deneme Süresinde Fesih Yasağı Var Mı? - MuhasebeTR

Deneme Süresinde Fesih Yasağı Var Mı?

Deneme süreli iş sözleşmesinde fesih kısıtlaması olup olmadığı konusunda tereddütler bulunuyor.

Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en

çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.

Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.

Bilindiği üzere 17.01.2020’ye kadar fesih yasağı var. İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi belli koşullar haricinde kısıtlanmıştır. Deneme süresi de fesih yasağı kapsamındadır.

***

KURALLARA UYMAYANA ÜCRET KESME CEZASI

İşyerlerinde çalışanların uymaları gereken çeşitli kurallar belirlenebilecektir.

Örneğin inşaat işlerinde baret, emniyet kemeri takılması, yanıcı patlayıcı madde bulunan yerlerde sigara içilmemesi gibi kuralların iş sözleşmesi, disiplin yönetmeliği, insan kaynakları yönetmeliği veya toplu iş sözleşmesi ile çalışanlara önceden duyurulması gerekiyor.

İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez.

İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz.

Bu paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına Bakanlıkça belirlenen banka hesabına yatırılmalıdır.

Her işveren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur. 

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 24.11.2020)

GÜNDEM