BASINDAN YAZILAR
65 Yaş ve Üstü İçin 'Emlak Vergisi İlk Taksit' Ödemesi Ertelendi Mi?.. - MuhasebeTR

65 Yaş ve Üstü İçin 'Emlak Vergisi İlk Taksit' Ödemesi Ertelendi Mi?..

Emlak vergisi her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödeniyor. Türkiye’de yaklaşık 25 Milyon Emlak Vergisi mükellefi var.

Dolayısıyla, 25 Milyon emlak vergisi mükellefi vatandaşımızın 2020 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemesini Mayıs ayı sonuna kadar (31 Mayıs’ın tatile rastlaması nedeniyle 1 Haziran) yapmaları gerekiyor.      

2020 Yılı Emlak Vergisi İlk Taksit Ödemesinde Son Gün 1 Haziran!

2020 yılı emlak vergisi ilk taksit ödeme süresi, 1 Haziran’da (31 Mayıs’ın tatile rastlaması nedeniyle) sona eriyor. Yani, 1 Haziran 2020 Pazartesi emlak vergisi ilk taksitinin son ödeme günü. Vatandaşlarımızın sahibi bulundukları gayrimenkuller nedeniyle tahakkuk eden 2020 yılı emlak vergisinin ilk taksitini bu ay içinde ödemeleri gerekiyor. Taksitle ödemeyi tercih etmeyenlerin bu süre içerisinde verginin tamamını ödemesi de mümkün. İkinci taksitin ise, Kasım ayında ödenmesi gerekiyor (Emlak Vergisi Kanunu Mad. 30).  2020 yılında emlak vergisi, geçen yıla göre %11,29 zamlı olarak ödenecek. Ayrıca, emlak vergisinin yüzde 10’u oranında da Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı var.

Emlak Vergisinde 65 Yaş ve Üstü Erteleme Tartışması!

Şu an kamuoyunda vergi uygulaması ile ilgili olarak hararetle tartışılan konular arasında, 22 Mart’tan bu yana sokağa çıkma yasağı bulunan ve bu yasakları halen devam eden 65 yaş üstü vatandaşlarımızın 1 Haziran Pazartesi günü sonuna kadar yapmaları gereken emlak vergisi birinci taksit ödemelerinin ertelenip ertelenmediği hususu da bulunuyor.

65 Yaş ve Üstü İçin Emlak Vergisi İlk Taksit Ödemesi Ertelendi Mi?

Kamuoyunda ciddi olarak tartışılan bu konu hakkında yetkili Bakanlıklar olan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan herhangi bir açıklama ya da  verilen yazılı bir görüş bulunmuyor. Bu da, söz konusu tartışmaları artırarak devam ettiriyor.

Bu konuda, yazılı ve görsel basın ile sosyal medyada farklı görüşler bulunuyor ve bunlar sıkça paylaşılıyor. Bu görüşler aynen aşağıdaki gibi:

- Birinci Görüş:  518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, "65 yaş ve üstünde olması" veya "kronik rahatsızlığı" bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen mükelleflerin  sokağa çıkma yasağı boyunca mücbir sebep halinde bulundukları kabul edilerek, mücbir sebep süresi içinde yerine getirmeleri gereken tüm vergisel yükümlülüklerinin (bu kapsamda emlak vergisi birinci taksitlerinin ödeme) süresi ertelendi. Mücbir sebep sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı tarihte sona ereceğinden,  emlak vergisi birinci taksitinin yasağın kaldırıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde ödenmesi gerekiyor.

- İkinci Görüş: 518 No.lu Tebliğ ile  "65 yaş ve üstünde olan" veya "kronik rahatsızlığı" bulunan mükelleflerin “verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri” uzatıldı. Emlak vergisinde beyanname ve bildirim verilmesi söz konusu olmadığından, mücbir sebep uygulaması emlak vergisini kapsamıyor. Dolayısıyla sokağa çıkma yasağı getirilen bu mükelleflerin emlak vergisi ilk taksit ödeme sürelerinin ertelenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bunların 1 Haziran Pazartesi günü sonuna kadar emlak vergisi ilk taksit ödemelerini yapması gerekiyor.

65 Yaş ve Üstü İçin 518 No.lu Tebliğ İle Yapılan Düzenleme Tam Olarak Ne?

518 No.lu VUK Genel Tebliği ile,

- İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükelleflerin 22 Mart 2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde oldukları kabul edilmiş,

- Sokağa çıkma yasağı getirilen bu mükelleflerin mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuş,

- 65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılmasının, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirileceği, bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuru alınmayacağı,

- Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için bu rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi gerektiği, bu kapsamdaki süre uzatımı işleminin, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanını içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden yapılacağı, sağlık kuruluşundan alınan belgelerin sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

518 No.lu Tebliğ İle Yapılan Mücbir Sebep Düzenlemesi,  Emlak Vergisini Kapsıyor Mu?

İncelenmesinden de fark edileceği üzere, 518 No.lu Tebliğ ile yapılan düzenleme, sokağa çıkma yasağı getirilen mükelleflerin mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılması ile ilgili.

Emlak vergisinde ise, mükelleflerce 2020 yılı için herhangi bir bildirim ve beyanname verilmesi durumu söz konusu olmadığından, 518 No.lu Tebliğdeki düzenlemenin emlak vergisi ödemelerine uygulanması mümkün bulunmuyor. Yani, erteleme kapsamına emlak vergisi girmiyor! Bu durumu bilen Belediyeler, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik Özel Mobil Emlak Vergisi Tahsilat Ekipleri kurdular. Bu şekilde belediyeler, sokağa çıkma yasağı bulunan mükellefler ile sokağa çıkmayı riskli bulanlardan emlak vergilerini evlerine giderek tahsil edecekler. Hizmette sınır yok!

65 Yaş Üstü İçin Emlak Vergisi İlk Taksit Ödeme Ertelemesi Yok!

518 No.lu Tebliğdeki mücbir sebep kapsamına emlak vergisi girmiyor. Yani, "65 yaş ve üstünde olması" veya "kronik rahatsızlığı" bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen mükelleflerin emlak vergisi ilk taksit ödeme sürelerinin ertelenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bunların 1 Haziran Pazartesi günü sonuna kadar 2020 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemelerini yapmaları gerekiyor. Aksi halde,  aylık yüzde 1,6 oranında gecikme zammı hesaplanıyor.

Peki, Emlak Vergisi Ödemeleri Ertelenebilir Mi? Ertelenecekse, Bu Nasıl Yapılabilir?

Emlak Vergisinde ödeme aylarını değiştirme yetkisi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda (EVK Mad. 30). Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yetkisini 2002 yılında kullandı ve bu yıla ait emlak vergisi ikinci taksit ödemesinin süresini uzattı. Şu an ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle birçok sektör ve mükelleflere ilişkin beyan ve ödeme süreleri uzatıldı. Ancak, bu süreler içerisinde emlak vergisi yer almıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, belirtilen yetkisini kullanarak, emlak vergisi birinci taksitinin ödeme süresini uzatabilir. Erteleme için Şu an bundan başka bir yol da bulunmuyor.

Devletimize güveniyoruz, Devletimizin yanındayız.

(Kaynak: Abdullah Tolu / O Gün Haber | 15.05.2020)

GÜNDEM