BASINDAN YAZILAR
Köpek Isırması İş Kazası Sayılır Mı? - MuhasebeTR

Köpek Isırması İş Kazası Sayılır Mı?

İşyerinde Köpek Isırırsa İş Kazası Sayılır Mı? 

■ Bir galvaniz fabrikasında işçi olarak çalışıyorum. Öğle tatilinde fabrikada beslenen köpeklerin saldırısına uğradım. Kurtulmaya çalışırken de düştüm ve ayak bileğimde kırık meydana geldi.
Yaşadığım bu olay iş kazası sayılır mı?
5510 sayılı Kanun'a göre; sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana gelen olaylar iş kazası sayılmaktadır.
Olayın yapılan işle ilgili olup olmadığına bakılmaz, işyerinde gerçekleşmiş olması, iş kazası sayılması için yeterlidir.
Bu durumda işyerinin ne olduğunu tanımlamak gerekir. Kanuna göre işyeri, sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir. İşyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyerinden sayılmaktadır.
Bu nedenle SGK 2016/21 sayılı Genelgesi'ne göre; sigortalıların işyeri sayılan yerlerde; avluda yürürken düşmesi, dinlenme saatinde top oynarken ayağının burkulması, bahçede meyve ağacından meyve toplarken düşmesi, tarlada çalışır iken traktör ile kaza geçirmesi, yemek yerken elini kesmesi, dinlenme odasında dinlenirken sobadan zehirlenmesi, işyerinde intihar etmesi, işyeri sınırları içinde bulunan havuzda boğularak ölmesi, ücretli izinli bulunduğu sırada çalıştığı işyerindeki arkadaşlarını ziyaret için geldiğinde kaza geçirmesi, araçlarla çalışanların bu araçlarda geçirecekleri kazaları iş kazası olarak kabul etmektedir.
Dolayısıyla maruz kaldığınız olay; olayın işyeri bahçesinde meydana gelmesi ve bahçenin işyerinden sayılması, iş kazası ve meslek hastalıkları sigortasına tabi bir sigortalı olmanız, olay sonucunda bedenen zarar görmüş olmanız ve bu zarar ile köpek saldırısı arasında bir illiyet bağının bulunması yani zararın köpek saldırısı nedeniyle doğmuş olması nedeniyle iş kazası sayılır.
Bu nedenle, iş kazasına bağlı olarak sağlanan geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi ve koşulları oluşmuşsa sürekli iş göremezlik geliri bağlanması gibi haklardan yararlanmanız mümkündür..

(Kaynak: Ali Şerbetçi / Takvim Gazetesi | 13.05.2020)

GÜNDEM