BASINDAN YAZILAR
317 Milyon TL'den Fazla Evlenme Yardımı Verildi - MuhasebeTR

317 Milyon TL'den Fazla Evlenme Yardımı Verildi

Sosyal Güvenlik Kurumu, kapsamında bulunan sigortalılara, sigortalıların eş, çocuk ile anne ve babalarına değişik adlarla emekli maaşları, aylık, gelir ve çeşitli diğer ödemeler yapmaktadır. Bu ödemelerden biri de halk arasında evlenme parası ya da çeyiz yardımı denilen evlenme ödeneğidir.

Evelenme ödeneğinden hem SSK’lı, hem Bağ-Kur’lu hem de Emekli Sandığı’na tabi çalışmakta iken ya da emekli iken ölenlerin hak sahipleri belirli şartlarla faydalanmaktadır.

Kız çocuklarının evlenmeleri hâlinde SGK’dan almakta oldukları gelir ve aylıkları kesilmektedir. Bu durumu göz önünde bulundurarak yetim aylığı veya geliri almakta olan kız çocuklarına evlenmeleri hâlinde bu yardımdan faydalanmaları lehlerine olmaktadır. Zira bu yardım bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenmektedir.

Evlenme ödeneğinin ödenmesi için hak sahiplerinin bir dilekçe ile SGK’dan aylık almış oldukları ilgili ünitesine başvurmaları gerekmektedir. Henüz evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, dilekçeyle birlikte, evlenme cüzdanının bir örneğinin de SGK’ya verilmesi zorunlu bulunmaktadır.

Evlenme ödeneğinin miktarı

Ölen anne veya babalarından dolayı iş kazası ya da meslek hastalığından ölüm geliri veya diğer sigorta kollarından emekli aylığı almakta iken evlenen ve bu nedenle aylığı kesilen kız çocuklarına bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği verilmektedir.

Bu ödeneğin miktarı ise evlenme tarihinde alınmakta olan gelir ve aylığın 24 aylık toplamından oluşmaktadır.

Örneğin SGK’dan, ölen SSK’lı annesinden dolayı ek ödeme hariç 300 TL aylık almakta iken 01/05/2020 tarihinde evlenen kız çocuğuna 300 x 24=7.200 TL yardım yapılacaktır. Hesaplanan bu miktar bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak verilmektedir.

2008/Ekim ayı başından önce Emekli Sandığı’na tabi olarak çalışan kamu görevlisi sigortalıların hak sahiplerine 24 ay yerine 12 aylık tutarında ödeme yapılmaktadır. Buna göre evlenmeleri sebebiyle dul ve yetim aylığı kesilen eş ve kız çocuklarla anaya bir defaya mahsus olmak üzere almakta oldukları dul veya yetim aylıklarının 12 aylık tutarı evlenme ikramiyesi olarak ödenmektedir.

En çok SSK’lıların kızları faydalandı

Ölen SSK’lıların hak sahiplerinden 12.150 kız çocuğu toplamda 219 milyonu aşkın evlenme parasını SGK’dan aldı.

Bunları sırasıyla ölen Bağ-Kur’luların hak sahibi kızları ile Emekli Sandığı’ndan dul ve yetim aylığı almakta iken evlenenler izledi.

Böylece geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla SGK toplamda 317 milyon 120 bin TL çeyiz yardımı yapmış oldu.

 

Evlenme ödeneğinin diğer hak sahiplerine etkisi

Evlenme ödeneği verilen kız çocukların gelir ve aylıkları, evlenme tarihini izleyen ödeme dönemi başından itibaren durdurulmakta, gelir ve aylıkların durdurulduğu tarihten iki sene sonra da kesilmektedir.

Bu nedenle evlenen kız çocuğunun almakta olduğu yetim aylığı belirtilen sürenin bitiminden itibaren varsa dul annesi, kız kardeşleri ile diğer hak sahiplerinin almakta olduğu gelir ve aylıklarını, gelir ve aylığın kesildiği tarihten itibaren yükseltmektedir.

Evlenme ödeneği alan kız çocuğunun boşanıp tekrar hak sahibi olması hâlinde ancak gelir ve aylığının durdurulduğu tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe bu süre içinde tekrar gelir ve aylık bağlanmamaktadır.

Belirtilen boşanma hâllerinde hak sahibi olan kız çocuklarına yeniden bağlanacak ölüm gelir ve aylıklarının başlangıcı, 2 yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ay başı olacaktır.

              ***

"Bir çocukla uğraşırken iki duygu içinde ol: Çocuk olduğu için sevgi, yarın büyüyeceği için saygı." Louis Pasteur

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 11.05.2020)

GÜNDEM