BASINDAN YAZILAR
Nakdi Ücret Desteğini Kimler Alabilecek? / Resul Kurt - MuhasebeTR

Nakdi Ücret Desteğini Kimler Alabilecek? / Resul Kurt

Ekonomik hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerinin azaltılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7244 sayılı kanunla üç önemli yenilik hayatımıza girdi.

Bunlardan birincisi işverenlere fesih yasağı getirilmesiydi. Buna göre 17 Nisan tarihinden itibaren üç ay süreyle işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları dışında işveren tarafından iş sözleşmesi feshedilemeyecek, işten işçi çıkartılamayacak.

İkincisi, fesih yasağı süresince üç aylık süreyi geçmemek üzere işverenlere işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilme hakkı getirilmesisidir. Bu kapsamda ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecek.

Üçüncüsü ise, işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere ücretsiz izin süresince günlük 39.24 lira, aylık 1.177 lira Nakdi ücret desteği sağlanacak olmasıdır.

Emekli aylığı alanlara nakdi ücret desteği verilmeyecek.

Ancak bu arada yabancı uyruklu işçilerin ücretsiz izne çıkartılabilmesi ve bu kapsamda nakdi ücret desteği alabilmeleri mümkün olacak.

Ücretsiz İzinde Yeni Kod Geldi

7244 sayılı Kanunla yapılan düzenleme kapsamında ücretsiz izine çıkarılan sigortalılar adına Aylık Prim Hizmet Bildirgelerinde kullanılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2 adet eksik gün nedeni tanımlanmıştır. Buna göre, Nisan 2020 döneminden itibaren uygulanmak üzere “28- Pandemi Ücretsiz İzin” ve “29- PANDEMİ ÜCRETSİZ İZİN Ve DİĞER NEDENLER” eksik gün kodu getirildi.

Buna göre işverenler 7244 sayılı Kanun kapsamında ücretsiz izine çıkardıkları çalışanlarının eksik gün nedenlerini “28- PANDEMİ ÜCRETSİZ İZİN” ve “29- PANDEMİ ÜCRETSİZ İZİN ve DİĞER NEDENLER” kodu ile SGK’na bildirebilecekler.

Yabancı Uyruklu İşçinin Kısa Çalışma Ödeneği

SGK uygulamasında yabancı uyruklu sigortalılar için;

* İstirahatli olduğunu gösteren rapor,

* Gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeler,

* Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği,

* Kısmi istihdam ile kısıtlanmış olup, buna göre seçilebilecek eksik gün nedenleri 1-İstirahat, 4-Gözaltına Alınma, 5-Tutukluluk, 8-Grev, 9-Lokavt, 10-Genel Hayatı Etkileyen Olaylar ve 11-Doğal Afet kodlarıyla sınırlandırılmıştı.

Koronavirüs nedeniyle kısa çalışma ödeneğine çok sayıda işverenin başvurmasıyla birlikte yabancılar için bu yönde de eksik gün ihtiyacı doğmuştu.

Kısa çalışma ödeneği alan yabancı uyruklu sigortalılar ile kısa çalışma ödeneği ile birlikte diğer eksik gün nedenlerinden biri ile bildirim yapılmak istenilen sigortalıların bildirimlerine ilişkin “27-Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler” adında bir eksik gün nedeni ilave edilmiş ve yabancı uyruklu sigortalılar için “18-Kısa çalışma ödeneği” ile “27-Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler” eksik gün nedenlerinin seçilebilmesine olanak sağlanmıştır.

Ayrıca yeni oluşturulan “28-Pandemi Ücretsiz İzin(4857 Geç.10.Md)” ve “29-Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç.10.Md) ve Diğer” kod numaralı eksik gün nedenleri yabancı uyruklu sigortalılar için de seçilebilecektir

(Kaynak: Star Gazetesi | 21.04.2020)

GÜNDEM