BASINDAN YAZILAR
Koronavirüs Nedeniyle İthalat Vergileri de Ertelenmeli / Hakan Uçak - MuhasebeTR

Koronavirüs Nedeniyle İthalat Vergileri de Ertelenmeli / Hakan Uçak

Dünya genelinde birinci gündem maddesi olan COVID-19 ile mücadele kapsamında sağlık alanında tedbirler alınıyor ve salgının yayılmasını engellemeye yönelik adımlar bir bir hayata geçiriliyor.

COVID-19 salgının ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisini mümkün mertebe azaltmak adına Ekonomik İstikrar Kalkanı ile bir tedbir paketi açıklandı.

Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi vergi dairelerine verilmesi gereken bazı beyannamelerde (KDV ve muhtasar) süre uzatımları hayata geçirilmiş ve söz konusu vergilerin ödenmesi ileriki bir tarihe ertelenmiştir.

İç vergi uygulamalarında yapılan bu düzenlemeler ile finansal açıdan zorlanacak şirketlerin vergi ödemelerini geç bir tarihte yapmasının önü açılmış. Atılan adımların olumlu olduğu belirtmekle birlikte, dış ticaret yapan şirketlerin de anılan düzenleme kapsamına alınmasının faydalı olacağı değerlendiriliyor.

Zira yurt içinde üretim yapan şirketlerimizin bir kısmı üretim için gerekli hammaddeleri yurt dışından temin etmektedir. İthalat yapan şirketler, gümrük idarelerine ithalat beyannameleri vererek ithalat vergilerini ödemektedir.

İthal anında ödenen vergileri incelediğimizde, Gümrük Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, İlave Gümrük Vergisi gibi vergileri ithalatçı şirketler ithal anında ödemek zorunda.

İthalatçı şirketler tarafından yapılan bu ödemelerden Katma Değer Vergisi’nin mahsubu mümkün bulunmakta. Bu nedenle, ithalatçı şirketler için vergilerin finansmanı önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.

Gümrük Yönetmeliği’nin Vergilerin Ertelenmesi başlıklı 492 inci maddesinde ödeme aşamasına gelmiş ancak henüz ödenmemiş gümrük vergileri ile yapılan kontrol ve denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergilerinin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre ertelenmesine ilişkin usul ve esasların Ticaret Bakanlığınca belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Tam da bu noktada, ülke ekonomimiz için stratejik öneme sahip sektörlerin (sağlık, ilaç, kimya, otomotiv gibi) belirlenerek Ekonomik İstikrar Kalkanı programı dahilinde ithalat vergilerinin de ertelenmesine ilişkin düzenleme yapılmasının sosyal faydayı artıracağı değerlendirilmektedir.

Bu yönde alınacak aksiyon ile hem stratejik açıdan önem arz eden sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere mali açıdan destek sağlanacak ve üretim yapan şirketlerin tedarik süreçlerinde bir katkı sağlanacaktır.

(Kaynak: kpmgvergi.com | 26.03.2020)

GÜNDEM