BASINDAN YAZILAR
Bakıma Muhtaç Çocuğu Olan Kadın Sigortalının Hakları / Mustafa İşcan - MuhasebeTR

Bakıma Muhtaç Çocuğu Olan Kadın Sigortalının Hakları / Mustafa İşcan

Bugünkü yazımızda başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalıların hakları konusunu ele alacağım ve sizlerden gelen sorulara cevap vereceğim.

EMEKLİLİK ŞARTLARINI KOLAYLAŞTIRIYOR

İlk defa 5510 Sayılı Kanun’la getirilen düzenleme olup, yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yani 01.10.2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına ilave edilmektedir.

Söz konusu ilavenin yapılabilmesi, kadın sigortalının bu durumunu kurumumuzca yetkilendirilmiş sağlık hizmet sunucularınca düzenlenmiş sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun kurum sağlık kurullarınca değerlendirilmesi sonucu çocuğun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun tespit edilmesi koşuluna bağlı bulunmaktadır.

Kadın sigortalılara bu hak kanunun yürürlük tarihi olan 01.10.2008 tarihinden sonraki süreler için verileceğinden, ilave edilecek sürenin tespitinde kurumumuz sağlık kurulu kararında belirtilen tarih dikkate alınacaktır.

Örnek vermek gerekirse kadın sigortalının ilk defa 01.01.1994 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başladığını ve 01.12.2016 tarihinde yaşlılık sigortasından tahsis talebinde bulunduğunu varsayalım. Kurum Sağlık Kurulu’nun 15.05.2009 tarihli kararında sigortalının ağır engelli çocuğunun 01.02.2009 tarihi itibariyle bakıma muhtaç olduğuna karar verilmiş ve sigortalının 01.02.2009 tarihinden itibaren 1900 prim gün sayısının olduğu tespit edilmiş olsun. Sigortalının prim ödeme gün sayısını ise 6500 gün olarak alırsak, aylık bağlama işlemlerinde dikkate alınacak toplam prim ödeme gün sayısı: Toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilecek gün:

1900/4= 475 gün toplam prim ödeme gün sayısı: 6500+475 = 6975 gün olacaktır.

YAŞ HADLERİNDEN İNDİRİM YAPILIYOR

Ayrıca, yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş hadlerinden indirilmektedir. Bu konuyu da bir örnekle açıklayalım; kadın sigortalının doğum tarihi 08.01.1974 olup, emeklilikte aranacak yaş haddi 49’dur. Sigortalı 20.08.2020 tarihinde tahsis talebinde bulunmuş ve ağır engelli çocuğundan dolayı bu kapsamda 3.000 gün hizmeti bulunmaktadır. Bu durumda; sigortalının tahsis talep tarihi itibariyle yaşı: 20.12.2020 (tahsis talep tarihi) - 8.1.1974 (doğrum tarihi) 12 gün 11 ay 46 yıl yaştan yapılacak indirim süresi:3000/4 = 750= 2 yıl 1 aydır.

Bu durumda, sigortalının tahsis talep tarihi itibariyle yerine getirmesi gereken yaş şartı:

30 11 48 (yaş şartı 49) - 0 1 2 (yaştan yapılan indirim) 30 gün 10 ay 46 yıl yaş.

Bu sigortalımız 30 gün 10 ay 46 yıl yaş şartını tahsis talep tarihinde yerine getirdiğinden bu sigortalımıza aylık bağlanacaktır.

Malul çocuğun ölümü veya bakıma muhtaçlığının kalkması halinde, prim ödeme gün sayılarına ilave ve emeklilik yaş hadlerinden indirim kanunun yürürlük tarihinden ölüm tarihine veya bakıma muhtaçlığın kalktığına karar verilen sağlık kurulu rapor tarihine kadar geçen hizmetler için söz konusu olmaktadır.

“Ne zaman emekli olabilirim?”

Ayşe Pak

01.05.1999 tarihinde ilk defa çalışmaya başladım ve şu anda 4.960 gün çalışmam mevcut. Kurumunuz sağlık kurulu tarafından çocuğumun 01.04.2017 tarihinden itibaren ağır engelli olduğuna karar verildi. Ne zaman emekli olabilirim?

Ayşe Hanım işe giriş tarihinize göre 20 yıl sigortalılık süresi, 55 yaş ve 5.975 gün şartlarına tabisiniz. 5510 Sayılı Kanun’a göre ağır engelli ve bakıma muhtaç çocuğu bulunan annelerin 01.10.2008 tarihinden sonraki çalışmalarının 4’te biri prim ödeme gün sayısına eklenerek gerekli olan yaş şartından indirilir. Bu itibarla 01.04.2017 tarihinden itibaren 31.01.2020 tarihine kadar aralıksız çalıştığınızı düşünürsek 1020/4=255 gün toplam gününüze ilave edilerek yaşınızdan indirilecektir. Çalışmaya devam ettiğiniz sürece çalıştığınız günlerin 4’te biri bu şekilde emekliliğinize etki edecektir.

“kaç yaşımda emekli olurum?”

Mehmet Demir

Mustafa Bey 01.04.1993 tarihinden, 07.11.2000 tarihine kadar geçen sürede 1281 iş günü SSK’lı olarak çalıştıktan sonra 23.11.2000 tarihi itibariyle memur olarak çalışmaya başladım. Ben 22.05.1975 doğumluyum ve kaç yaşımda emekli olurum?

Mehmet Bey memuriyete devam ederseniz, daha önceki 1281 günlük SSK günlerinizden 18 yaşın ikmalinden sonra geçenleri, Emekli Sandığı hizmetleri ile birleştirilir. 1281 günün hepsi 18 yaşın ikmalinden sonra geçmiş ise 23.11.2000 olan memuriyet başlangıcınız 1281 gün geriye giderek, Mayıs 1997 tarihine götürecektir. Bu başlangıca göre de 56 yaşında en az 9000 günle Emekli Sandığı’ndan emekli olursunuz. Bundan sonra SSK’lı olur ve olduktan sonra en az 3,5 yıl SSK primi öderseniz bu kere 54 yaşında en az 5675 günle SSK’dan emekli olursunuz.

askerlik borçlanmasıyla tamamlanır

Cemil Kolan

Mustafa Bey 03.05.1962 doğumluyum, ilk işe giriş tarihim 03.05.1976 olup şu anda 3.168 günüm mevcut. Ne zaman emekli olabilirim?

Cemil Bey 08.09.1976 tarihinden önce sigortalı olduğunuz için 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün şartlarını yerini getirdiğinizde ya da 3.600 gün üzerinden 55 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olabilirsiniz. Şu anda 56 yaşında olmanız sebebi ile prim ödeme gün sayınızı 3.600 güne tamamladığınız tarihte emekli olabilirsiniz. Eğer askerlik borçlanması yapmadıysanız askerlik borçlanması yaparak günlerinizi tamamlayabilirsiniz.

(Kaynak: Milli Gazete | 08.02.2020)

GÜNDEM