BASINDAN YAZILAR
Bayanlar Almanya’da Çalışmadan Nasıl 140 Euro Maaş Alır? / Mustafa İşcan - MuhasebeTR

Bayanlar Almanya’da Çalışmadan Nasıl 140 Euro Maaş Alır? / Mustafa İşcan

Değerli okurlar, bugün Almanya ’da yaşayan veya bir süre Almanya’da yaşayıp Türkiye’ye dönen bayanların Almanya’da çalışmasa dahi nasıl 140 avro maaş alır konusunu işleyeceğim.

Almanya’da yaşayan gurbetçilerimiz, çocuk yetiştirme süreleri boyunca adlarına yatırılmış olan en az 60 ay primler neticesinde hiç çalışmamış olsalar bile 65 yaşlarına geldiklerinde borçlanma yapmadan brüt olarak 143 avro aylık bağlanacaktır. Yurtdışına gidip hiç çalışmamış veya kısa bir süre çalışan bayanlar Türkiye’ye döndüklerinde Türkiye’den kendilerine emekli aylığı bağlanmış olsa bile Almanya’dan bu aylığı da bağlatıp alabilirler.

Bu konu hakkında biz iş ve sosyal güvenlik uzmanları tarafından bu aylığın bağlanması konusunda destek verilir.

KİMLER ÇOCUK YETİŞTİRME SÜRELERİNDEN FAYDALANABİLİR?

Almanya’da en az bir çocuk yetiştirmiş olan öz anne-babalar, evlatlık alan anne-babalar, üvey anne-babalar veya çocuğun bakımını üstlenenler (büyükanne-büyükbaba veya akrabalar) çocuk yetiştirme sürelerinden faydalanabilmektedir.

Çocuk yetiştirme sürelerinden çocuğun bakımı ile ağırlıklı olarak ilgilenen ebeveyn faydalanabilmektedir. Çocuğun bakımının hem anne hem de baba tarafından eşit şekilde üstlenilmesi halinde kural olarak anneye bu hak tanınmaktadır. Çocuk yetiştirme süresinden babanın faydalanmak istemesi halinde, hem annenin hem de babanın bu konuda mutabık olduklarını beyan etmeleri gerekmektedir. Ancak bu beyan geriye dönük olarak en fazla 2 ay öncesi için geçerli olmaktadır.

HANGİ SÜRELER ÇOCUK YETİŞTİRME SÜRESİ OLARAK DİKKATE ALINIR?

01.01.1992 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar için çocuk yetiştirme süresi doğumdan sonraki aydan başlamak üzere 24 ay, bu tarihten sonra doğan çocuklar için ise 36 aydır.

Çocuk yetiştirme süreleri için aranan şartların ilk 24 ya da 36 ay içerisinde ortadan kalkması halinde (çocuğun ölümü vb.) çocuk yetiştirme süresi olayın gerçekleştiği tarihte kesilir. Ebeveynlerden birinin ölümünde ise geri kalan süre diğer ebeveyne aktarılır.

ÇOCUK YETİŞTİRME SÜRESİNİN AYLIKLARA ETKİSİ

Çocuk yetiştirme süreleri ile sadece yaşlılık aylığı değil, aynı zamanda maluliyet aylığı ve geride kalanlara bağlanan dul ve yetim aylığı da değişmektedir.

Alman sosyal güvenlik mevzuatına göre, emekli aylığına hak kazanılması için 65 yaşının doldurulması (1947 doğumlulardan itibaren kademeli olarak 67 yaşa yükseltilmektedir) ve asgari 60 aylık (5 yıl) sigortalılık süresinin bulunması gerekmektedir.

TÜRKİYE’DE DOĞAN ÇOCUKLAR İÇİN DE YARARLANILIR MI?

Çocuk yetiştirme sürelerinin yurtdışında geçmesi durumunda bu sürelerin Almanya’daki emeklilik sigortasına saydırılması mümkün değildir. Ancak, çocuk yurtdışında doğduktan sonra Almanya’ya geldiklerinde;

a) 1992’den önce doğanlar 2 yaşını dolduruncaya kadar Almanya’da geçirilen süreye göre,

b) 1992’den sonra doğanlar 3 yaşını dolduruncaya kadar Almanya’da geçirilen süreye göre, anneye sigortalı yetiştirme süreleri olarak çocuk yetiştirme süresinden sayılır.

Ayrıca, çocuk söz konusu 2 veya 3 yaşından sonra Almanya’ya gelmiş ve 10 yaşını dolduruncaya kadar Almanya’da yetiştirilmişse, bu süreler anneye bağlanacak aylığı kısmi olarak etkilemektedir.

NEREYE BAŞVURU YAPILMALI?

Başvuru yapacak olanlar Almanya’da ise, ikamet edilen yere en yakın Alman Emeklilik Sigorta Şubesi’ne (Deutsche Rentenversicherung); Türkiye’de ikamet ediliyorsa Türkiye-Almanya İrtibat Kurumu olan “Deutsche Rentenversicherung,-Rentenabteilung-95440 Bayreuth/Almanya” adresindeki Alman Emeklilik Sigorta Kurumu’na posta ile müracaat edilmelidir.

Müracaat formuna eklenecek belgeler:

•Emeklilik kurumunun verdiği son hizmet cetveli (şayet varsa),

•Çocuğun/çocukların doğum yerini ve tarihini gösteren doğum belgeleri (doğum Almanya’da gerçekleşmişse Geburtsurkunde, Türkiye’de gerçekleşmişse Nüfus Kayıt Örneği),

•Çocuğun Almanya’da ikamet ettiği yerleşim birimi idaresinden alınacak hangi tarihlerde ikamet edildiği belirtilen ikamet belgesi (Meldebescheinigung).

(Kaynak: Milli Gazete | 18.12.2019)

GÜNDEM