BASINDAN YAZILAR
Çalıştığım Bölüm Taşerona Devredildi / Hüseyin İrfan Fırat - MuhasebeTR

Çalıştığım Bölüm Taşerona Devredildi / Hüseyin İrfan Fırat

SORU: 2 yılı aşkın bir süredir bir firmada kadrolu personel olarak çalışmakta iken çalıştığım birim kapatıldı ve taşerona verildi. Kıdem tazminatımız ihbar vs. her şey ödeniyor, hatta taşeron firmada devam edeceğimiz söylendi ama ben firmanın ana kadrosundan ayrılmak istemiyorum. Bu bana verilmiş bir hak sonuçta, işe iade davası açsam sonuç ne olur?

YANIT: Öncelikle işyerinizdeki kapatılan ve alt işverene (taşeron) verilen işin niteliğine bakmak gerekiyor. Çünkü yasa koyucu alt işverenlik müessesesinin suiistimale uğramasının önüne geçmek amacı ile bu konuya sınır koymuştur. İş Kanunu’nun 2’nci maddesinde alt işverenlik koşulları tanımlanmıştır.

Buna göre;

“Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir.

Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.
Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler.

İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.”
Özetle taşerona verilen iş esas iş ise alt işverenlik ilişkisi geçersiz sayılır ve geçersiz alt işveren ilişkisi kapsamında çalıştırılan işçiler baştan itibaren asıl işverenin işçisi olarak kabul edilerek buna göre işlem görürler. Ancak taşerona devredilen iş yardımcı işlerden ise veya teknolojik nedenler söz konusu ise işveren yönetim hakkı çerçevesinde işi taşerona verebilir. Bu konunun iş davalarında uzman bir avukat tarafından incelenmesi ve açmayı düşündüğünüz davanın kazanılabilme şansını birlikte değerlendirmeniz gerekiyor. İşe iade davalarında 1 ay içinde dava açmak gerektiğini de hatırlatalım.

(Kaynak: Birgün | 17.12.2019)

GÜNDEM