BASINDAN YAZILAR
Değerli Konut Vergisi Hızlı Başladı! / Nedim Türkmen - MuhasebeTR

Değerli Konut Vergisi Hızlı Başladı! / Nedim Türkmen

7194 sayılı Kanun ile Türk vergi sistemine 7 Aralık 2019 tarihinden itibaren “değerli konut vergisi” de girmiş oldu.

KAPSAMA MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZLAR GİRİYOR…

Buna göre, değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazların değeri;

– 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (Binde 3),

– 7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar (Binde 6),

– 10.000.001 TL'yi aşanlar (Binde 10)

oranında vergilendirilecektir.

Mükellef tarafından, mesken nitelikli taşınmaza ilişkin bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce belirlenen değer, buna ait vesikalarla, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerdeki Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı yetkili vergi dairesine, mesken nitelikli taşınmazın değerinin değerli konut vergisinin kapsamına giren tutarı (2020 yılı için bu sınır 5.000.000 TL'dir) aştığı (bu tutar dahil) yılı takip eden yılın şubat ayının 20'nci günü sonuna kadar beyanname ile beyan edilecek ve vergi, yetkili vergi dairesince yıllık olarak tarh ve tahakkuk ettirilecektir.

Elbirliği mülkiyetinde mükellefler müşterek beyanname verebilecekleri gibi, münferiden de beyanname verebilecektir. Paylı mülkiyet hâlinde ise beyanname münferiden verilecektir.

Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecek.

DEĞERLEMELER YAPILMIŞ, TEBLİGATLAR GELMEYE BAŞLADI…

Kanun, 7 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olmasına rağmen; değerli konut vergisi mükellefi olacak olan kişilere 9 Aralık 2019 tarihini taşıyan ve taşınmazlarının değerlerini kuruşu kuruşuna bildiren yazılar tebliğ edildi. Bu ne hız! Gerçi kanunun Meclis'teki görüşmeleri sırasında iktidar partisi milletvekilleri Türkiye'de değeri 5 milyonu aşan 103 bin mesken nitelikli konut olduğunu, değerli konut vergisi olarak 2020 yılında 3 milyar lira toplayacaklarını ifade etmişlerdi. Demek ki, hazırlıklar çok önceden yapılmış, yoksa değerlemeler şubat ayına yetişmezdi.

Kadastro Dairesi Başkanlığı'nın değerleme sonuçlarını tebliğ alan mükelleflerin, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne veya genel müdürlüğe iletilmek üzere taşra birimlerine, şahsen ya da yetkili temsilci aracılığı aracılığıyla yazılı olarak müracaat ederek itiraz etme hakları vardır. Bu süre içerisinde itiraz edilmediği takdirde, değerleme çalışmasının sonucu kesinleşecektir. İtirazlar idarece değerlendirilecek kesin sonuçlar aynı usulle duyurulacak ve ayrıca mükelleflere tebliğ edilecektir.

Yaptıkları itirazlardan sonuç alamayan mükelleflerin, 2020 Şubat ayında verecekleri değerli konut vergisi beyannamesini “ihtirazi kayıtla” vererek alacakları tahakkuk fişine karşı 30 gün içinde vergi mahkemelerinde dava açabileceklerini hatırlatmak isterim.

SORU VE SORUNLAR DEVAM EDİYOR

Emlak Vergisi Kanunu'na göre hem Emlak Vergisi hem de değerli konut vergisi alınacaktır. Değerli konut vergisi tahsilatı Hazine'ye, Emlak Vergisi tahsilatı yerel yönetimlere aktarılacaktır. Değerli konut vergisi matrahı her yıl yeniden değerleme oranında, Emlak Vergisi'nde ise takdir komisyonları tarafından 4 yılda bir tespit edilen değerler her yıl yeniden değerleme oranının yarısı kadar artacaktır. Değerli konut vergisi mükellefleri Emlak Vergisi mükelleflerinin aksine beyanname vereceklerdir. Değeri 5 milyonunun üstünde mesken nitelikli konuta sahip olan mükellefler mükerrer vergilenmiş olmuyor mu?

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye ‘nin her yerinde değerlemeyi tamamlamadığına göre değerleme yapılan ile değerleme işlemi yapılmadığı için vergilendirilmeyecek olan kişiler arasında adaletsizlik olmayacak mı?

Gayrimenkul portföyünde 10 adet her birinin değeri 3 milyon olan mesken nitelikli konutu olan kişinin değerli konut vergisi ödemeyip, değeri 6 milyon olan tek bir meskeni olan kişinin değerli konut vergisi ödemesini eşitlik, adalet ve mali güç ilkeleri çerçevesinde nasıl açıklayacağız?

Değerli konut vergisinin “meskenin devamlılığı olan akar” olarak nitelendirilip her yıl alınması ödeme gücü ilkesine aykırı değil mi?

Bütçe açığını bu tür vergilerle kapatamayacağımıza göre servet beyanı ile birlikte servet vergisi mi getirsek?

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 16.12.2019)

GÜNDEM