BASINDAN YAZILAR
Emeklilik İçin Yılbaşından Önce Bunu Yapanlar Daha Az Para Öder / İsa Karakaş - MuhasebeTR

Emeklilik İçin Yılbaşından Önce Bunu Yapanlar Daha Az Para Öder / İsa Karakaş

2020 yılbaşına sayılı günler kaldı. Emeklilik için tüm şartları yerine getirmiş veya 2020 yılı içerisinde yerine getirecek olup da sadece eksik primleri bulunması nedeniyle emekli olamayan kadınlar için bu sayılı günler daha az para ödeyerek eksik primleri borçlanmak suretiyle doldurmak için önemli bir fırsattır.

Keza SGK, doğum borçlanmasını cari asgari ücrete endekslendiğinden asgari ücret artışına bağlı olarak borçlanma maliyeti de artmaktadır.

2160 güne kadar SGK hizmeti kazanmak mümkün

Sosyal Güvenlik Reformu ile birlikte kadınlara verilen en önemli hakların başında doğum borçlanması ile emeklilik prim gün sayısının tamamlanması imkânı gelmektedir.

Bu uygulama başlangıçta iki çocuk için öngörülmüştü. Akabinde 2014 yılında yapılan düzenleme ile üç çocuk için geçerli sayılmıştır.

Kadınlar, her bir çocuk için 2 yıla, toplamda 6 yıla karşılık gelen 2160 güne kadar doğum borçlanması yapabilmektedir.

Doğum borçlanmasından işçi, memur, sözleşmeli, iş yeri sahibi ve ortağı ile diğer tüm çalışan kadınlar belirli şartlarla faydalanabilmektedir.

Borçlanma yapılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından kadınların sigortalı sayılmaması ve çocuklarının yaşaması şartı aranmaktadır.

Birden fazla çocuğu için borçlanma talebinde bulunan sigortalıların tercih ettikleri doğumları ya da yine tercihleri doğrultusunda en fazla borçlanılacak süreye imkân veren doğumları borçlandırılmaktadır.

Tek batında ikiz ve diğer çoğul doğumlarda ise sadece bir çocuk için en fazla iki yıla kadar borçlanma imkânı bulunmaktadır.

Kadınların doğum borçlanması yapabilmesi için mutlaka doğumdan önce sigortalı olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde kaç doğum olursa olsun borçlanma hakkından mahrum kalmaktadırlar.

Doğum borçlanması için ödenecek tutar

01.01.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında, Aylık kazanç alt sınırı: 2.558,40 TL’dir. Aylık kazanç üst sınırı ise: 19.188,00 TL’dir. Buna göre doğum için SGK’ya borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı: 85,28 TLx%32=27,29

Üst sınırı: 639.60 TLx%32=204,67 TL, esas alınmaktadır. Doğum borçlanması yapacak kişi bu rakamlar arasında çocuk sayısına göre bu süresinin belirli bir bölümünü veya tamamını borçlanarak hizmet kazanabilmektedir.

2019/Aralık ayında bir yıllık doğum borçlanması için ödenecek para tutarı en az 9 bin 824 TL’dir. 2020/Ocak ayına bırakılırsa asgari ücret artışı oranında bu rakam da artacaktır. Mesela %20’lik bir artış olursa bu rakam da aynı oranda artacaktır.

Emeklilik maaşını artırmak için

Genel olarak doğum borçlanması, eksik primleri olmayanlar için her zaman avantaj sağlamayabilir. Keza bu borçlanma için önceden sigortalılık şartı arandığından erken emeklilik için bir faydası yoktur. Ancak doğumdan önce staj sigortası olanların belirli hâllerde 1-2 yıl daha erken emekli olması mümkün bulunmaktadır. Bu durum genel olarak 2000 yılı ve öncesinde çocukları doğmuş olan ve çocuklardan önce staj sigortası başlangıcı olanlar için bu durum söz konusu.

Böylece emeklilik için gereken yaş stajdan sonra doğan çocuk sayısına göre aşağı düşmekte ve 1-2 yaş kadar daha erken emekli olmak söz konusu olabilmektedir. Hemen altını çizelim doğum borçlanmasında hizmet kazanmak için borçlanma yapacak dönemde sigorta boşluğu bulunması başka bir deyişle sigortalılığın bulunmaması gerekmektedir.

Diğer yandan 2008 öncesi özelikle de 2000 yılı öncesi döneme ait olmak üzere daha yüksek prime esas kazanç üzerinden yapılacak borçlanmalar bazı durumlarda emekli aylığının yükselmesine neden olabilmektedir.

               ***

“Konuşmadan önce bir düşün; Gereği var mı? Şefkat barındırıyor mu? Kimseyi incitebilir mi? Sükûneti bozacak kadar değerli mi?" Lao Tzu

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 14.12.2019)

GÜNDEM