BASINDAN YAZILAR
İşçi Ücretinden Usulsüz Kesinti Yapanlara Ceza / İsa Karakaş - MuhasebeTR

İşçi Ücretinden Usulsüz Kesinti Yapanlara Ceza / İsa Karakaş

İşçilere yapılan tüm ücret ve eklentilerinin ayrıntılı bir şekilde belgelenip işçiye gösterilmesi yasal bir mecburiyetir. Pratikte bu uygulama işçiye imzası mukabilinde ücret hesap pusulasının verilmesi ile yerine getirilmektedir.

Ücret maaş bordroları ile ücret hesap pusulalarında işçi ücretlerinden yapılan ceza mahiyetindeki kesintiler dâhil olmak üzere her türlü kesintilerin de gösterilip işçiye izah edilmesi zorunlu bulunmaktadır.

KEYFΠÜCRET KESME CEZASI VERİLEMEZ

İşverenler keyfî olarak işçilerin ücretinden kesinti yapamazlar. Ancak toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilen sebeplere binaen belirli şartlarla kesinti yapabilirler. Bunun dışında işçiye ücret kesme cezası verilmesi mümkün değildir.

İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekmektedir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olmaması gerekmektedir.

ÜCRET KESİNTİSİNİN YATIRILACAĞI HESAP

İş Kanunu gereğince disiplin suçları nedeniyle işçi ücretlerinden kesilen ücretlerin işverende kalması mümkün değildir. Ücret kesme cezalarının Bakanlık tarafından ilan edilen hesaplara yatırılması gerekmektedir.

Bu paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hesabına, Bakanlıkça belirtilecek Türkiye'de kurulu bulunan ve mevduat kabul etme yetkisini haiz bankalardan birine, kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılması gerekmektedir. Her işveren iş yerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur.

Birikmiş bulunan ceza paralarının nerelere ve ne kadar verileceği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanının başkanlık edeceği ve işçi temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından karara bağlanmaktadır. Toplanan ceza paraları, işçilerin; mesleki eğitimleri, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki eğitimleri ve sosyal hizmetleri için hazırlanan projelerde kullanılmaktadır.

FİİL BAŞINA 857 TL İDARİ PARA CEZASI

İş Kanununa aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek idari para cezası uygulanmasını gerektirmektedir.

Belirtilen her bir fiil için 2019 yılında 857 TL tutarında idari para cezası uygulanmaktadır. Bu ceza miktarı her yıl yeniden değerleme oranındaki artış kadar artırılmaktadır.

"Benim hastalığıma sedef teşhisi konuldu her yerim yara içinde. Eklemlerimde de yaralar olduğu için tutulma oluyor. EYT mağduruyum malulen emekli olabilir miyim?" Burak Çınar

Burak Bey, malulen emeklilik için çalışma gücünün en az %60’ını kaybetmiş olmaları temel şarttır. Ayrıca 10 yıllık sigortalılık süresi ve toplam olarak 1.800 gün malullük sigortası primi ödemiş olmak gerekmektedir. Belirtmiş olduğunuz gibi EYT’li iseniz gerekli sigortalılık süresi ve prim şartlarını yerine getirmiş durumda olduğunuzdan bulunduğunuz ildeki SGK’ya başvurarak maluliyet için hastane sevki yaptırabilirsiniz. Netice itibarıyla SGK sağlık kurulu çalışma gücünüzün en az %60’ını kaybetmiş olduğunuza karar verir ise malulen emekli olabilirsiniz.

DUL KALAN  KIZIN SAĞLIKTAN FAYDALANMASI

"İsa Bey, sigorta emeklisiyim. 2004 yılı öncesinde benim üzerimden sağlık yardımlarından faydalanan kızım eşinden boşandı. Şu anda hiçbir işte çalışmıyor. Tekrar benim üzerimden SGK sağlık yardımlarından faydalanabilir mi?" İrfan Yorulmaz

İrfan Bey, 2008/Ekim ayı başından önce annesi veya babasının üzerinden sağlık yardımlarından faydalanmış olan kızlar evlenmediği veya çalışmadığı müddetçe ölene kadar genel sağlık sigortası yardımlarından faydalanabilecektir. Bu durumdaki kızların evlenip boşanmaları veya işe girip işten çıkmaları hâllerinde bu hakları devam edecektir. Gelir testine tabi tutulmayacak, prim, gecikme cezası ve faizi ödemeyeceklerdir. Bu bağlamda eşinden boşanmış olan kızınız çalışmadığı ve evlenmediği sürece sizin üzerinizden SGK sağlık yardımlarından faydalanabilir.

               ***

"İsa  Bey, okulumuzda sigortalı gösterdiğimiz kişi Emekli Sandığına tabi olması nedeniyle SSK’lılığı iptal edildi. Bu durumda yersiz ödediğimiz  işsizlik sigortası primini nasıl iade alırız?" Havva Sarıgül

Havva Hanım, yersiz olarak ödenen işsizlik sigortası primlerinin iadesinden Sosyal Güvenlik Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur. Bu nedenle yersiz olarak alınan primlerin iadesi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.
               ***

“Unutmayın dünyada yaşamıyorsunuz. Dünyadan geçiyorsunuz… ” Hazreti Mevlanâ

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 27.11.2019)

GÜNDEM