BASINDAN YAZILAR
Memurken İşçi Olanlar Da Emekli İkramiyesi Alabilir / Okan Güray Bülbül - MuhasebeTR

Memurken İşçi Olanlar Da Emekli İkramiyesi Alabilir / Okan Güray Bülbül

Emeklilik ikramiyesini sadece memurlar almaz. Çalışma hayatına memur olarak başlayan, sonra işçi olarak çalışmaya devam eden kişiler de emekli olacakları zaman memurluk süresine ilişkin ikramiyelerini alabilir.

İşçilerin memurlar gibi emekli ikramiyesi alma hakları bulunmuyor. İşçilerin emekli ikramiyesi, kıdem tazminatıdır. Ancak işçilerin 20-25 yıl aynı işverene bağlı çalışmaları çok kolay olmadığı ve kıdem tazminatı miktarı da çalışma süresi arttıkça yükseldiği için işçilerin ellerine geçen rakam, memurların emekli ikramiyesine göre daha düşük kalıyor. Çalışma hayatına memur olarak başlayan, sonra işçi olarak çalışmaya devam eden kişiler, emekli olacakları zaman memur olarak geçirdikleri süreye ilişkin emekli ikramiyelerini alabilir.

SON 7 YIL ÇOK ÖNEMLİ

Ancak bunun için memuriyetten ayrılma nedeninin kıdem tazminatı almaya hak kazanmak için gerekli sebeplerden biri olması gerekiyor. Emekli olmadan önceki son 7 yılın yarısından fazlası içerisinde bağlı olunan statü, emeklilikte çok önemlidir. Kişi 20 yıl memurluk yapmış olsa bile emekli olmadan önce 4 yıl kendi işini yapmış ise Bağ-Kur’lu olarak emekli olacaktır. Ancak hangi statüden emekli olunursa olunsun, memuriyette geçen sürelere ilişkin olarak emekli ikramiyesi alınması mümkündür.

SGK’DAN YAZI ALINMALI

İkramiyenin alınabilmesi için memur olarak emekli olmak şart değildir. İşçilerden emeklilik için yaş dışındaki diğer şartları, yani prim ödeme gün sayısını ve sigortalılık süresini dolduranlar istifa etmeleri halinde kıdem tazminatlarını alabilir. Bunun için işçilerin durumu belgeleyen yazıyı SGK’dan alarak işverenlerine vermeleri yeterlidir. Bu yazıyı alan işverenin işçisine kıdem tazminatını ödemesi gerek.

İstifa ederek tazminatına da hak kazanabilir

8.9.1999 tarihinden önce memur olmuş ve 10 yıl memur olarak çalışmış bir kişi, memuriyetten ayrıldıktan sonra işçi olarak çalışmaya başlar ve çalıştığı işyerinden emeklilik için gerekli yaş dışındaki diğer şartları sağladığı için istifa ederse kıdem tazminatını alabilir. Bu durumdaki işçi bu işyerinde geçirdiği sürenin karşılığı olarak kıdem tazminatını aldıktan sonra emekli olmak için gerekli yaş şartını tamamladığında 10 yıllık memuriyeti için de emekli ikramiyesini alabilir.

GELİR TESTİ GEREKİR

Ancak emekli olacağı tarihe kadar geçen sürede yani işçi olarak girdiği işyerinden kıdem tazminatını alarak ayrıldığı tarihle emekli olmak için gerekli yaş şartını doldurduğu tarih arasındaki geçen sürede sağlık hizmetlerinden yararlanması için gelir testi yaptırması gerekebilir.

Ayrıldığı tarihe göre hesaplanır

Memurken işçi olarak çalışmaya başlayan ve daha sonra emekliliğe hak kazandığı tarihte memur olarak geçirdiği süreler için emekli ikramiyesi talebinde bulunan kişiye emekli ikramiyesi, memuriyetten ayrıldığı tarihteki emeklilik keseneğine esas aylık tutarı ve aylık bağlanacağı tarihteki katsayılar dikkate alınarak hesaplanıyor. Dolayısıyla kişinin eline geçen miktar, memur olarak çalışmaya devam etseydi eline geçecek rakamdan az oluyor. Bu konuda açılmış dolan bazı davalarda da her iki yönde de karar söz konusu. Yani bazı mahkemeler ikramiyenin memurluktan ayrılınmış tarihteki katsayılar baz alınarak hesaplanmasına, bazı mahkemeler ise emekli aylığına hak kazanılan tarih baz alınarak hesaplanmasına hükmediyor.

YAŞI BEKLEMESİ GEREKİYOR

Daha önce memuriyete tabi hizmeti bulunurken işçi olarak çalışmaya başlayan ve çalıştığı işinden de emeklilik için gerekli yaş dışındaki diğer tüm şartları sağlayarak istifa edip ayrılan bir kişi bu durumda işyerinde geçirdiği süreye ilişkin kıdem tazminatını alabilir. Bu durumdaki kişi hem işçi olarak geçirdiği süreye ilişkin kıdem tazminatını, hem de emeklilik için gerekli yaşa ulaştığında memur olarak geçirdiği süreye ilişkin ikramiyesini alabilecektir. Bu da çalışan için çifte kazanç anlamına gelebilir.

(Kaynak: Akşam Gazetesi | 16.11.2019)

GÜNDEM